Tijdschrift Het Waterschap

De waterschappen leveren een onmisbare bijdrage aan de zorg voor schoon water, voldoende water en droge voeten. De Unie van Waterschappen is belangenbehartiger en werkt voor en door de waterschappen en is als vereniging hét platform voor het uitwisselen van kennis over toekomstbestendig waterbeheer.
Met tijdschrift Het Waterschap wil de Unie thema’s als veiligheid, waterkwaliteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulaire economie en internationale waterproblematiek centraal stellen. Ook wordt aandacht besteed aan terreinen als water en stad, gebiedsontwikkeling, natuur, wegbeheer, bodemdaling, ondergrond en de kust. Dat gebeurt aan de hand van columns, interviews en reportages. Met een abonnement op tijdschrift Het Waterschap ontvangt u viermaal per jaar (maart, juni, oktober en december) het magazine. U kunt ervoor kiezen het in print en of als e-zine (online) te ontvangen.

Gratis abonnement
Als u werkt als bestuurder of ambtenaar bij de overheid (rijk, provincie, gemeente of waterschap), dan heeft u recht op een gratis abonnement. Vergeet dit niet aan te geven in onderstaand formulier.

Betaald abonnement
Komt u niet in aanmerking voor een gratis abonnement, dan kost een jaarabonnement in print én e-zine € 80,- excl. 9% btw per jaar. Wilt u Het Waterschap alleen als e-zine ontvangen? Dan kost dit € 56,45 excl. 21% btw.

Vul onderstaand formulier in voor het aanvragen van een (gratis) jaarabonnement op tijdschrift Het Waterschap

Hebt u nog vragen?
Neem dan contact met ons op T 085 486 85 41 of stuur een e-mail naar het waterschap@publiekdenken.nl