1 nov 2019

Leergang gemeentejurist van de toekomst

Gemeentejuristen bevinden zich in een spanningsveld van interesses, verwachtingen, eisen en belangen van allerlei deelnemers in de publieke sector. Hoe opereert u als gemeentejurist verantwoord binnen zo’n complexe omgeving en hoe gaat u verantwoord om met alle participanten: burgers, politici, bestuurders en collega’s? En hoe beschermt u dan ook juridische noties als rechtsgelijkheid en rechtszekerheid?

Van de overheid wordt verlangd dat zij geïnteresseerd is in de burger en deze serieus neemt. Op juridisch vlak is het belangrijk dat burgers beslissingen als rechtvaardig ervaren, want dat is van invloed op het vertrouwen in de (gemeentelijke) overheid. Tegelijkertijd willen gemeentelijke politici, bestuurders en collega’s ook dat gemeentejuristen meedenken over de juridische haalbaarheid van voorgenomen oplossingen.

Deze uitdagingen manifesteren zich zowel bij het algemene bestuursrecht als bij de verschillende bijzondere wetgevingsdomeinen als bijstand, zorg, lokale veiligheid, vergunningverlening, aanbesteding, ruimtelijke ordening en leefbaarheid. Extra complicerend hierbij zijn ontwikkelingen als decentralisatie, nieuwe openbare orde bevoegdheden van de burgemeester en de nieuwe Omgevingswet.

Deze leergang behandelt niet alleen de juridische bevoegdheden die wet- en regelgeving aan de gemeente heeft gegeven, maar vooral ook de sociale en organisatorische context waarbinnen de gemeentejurist moet opereren: welke mogelijkheden zijn er, welke alternatieven zijn er? Er wordt diepgaand inzicht geboden in de wensen en belangen van gemeentelijke politici, bestuurders, collega’s en burgers en hoe u daarmee verantwoord kunt omgaan.

De leergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers is bedoeld voor gemeentejuristen en juridische beleidsmedewerkers werkzaam bij de (semi-)overheid, zoals juristen werkzaam bij Waterschap, Omgevingsdienst en Provincie. In deze leergang ligt de nadruk op de toepassing van het bestuurs(proces)recht in de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context waarin gemeentejuristen werken.

  • U breidt uw handelingsrepertoire uit in uw dagelijkse praktijk;
  • Doordat u vanuit zowel een juridische als bestuurskundige invalshoek met praktijkcasussen aan de slag gaat kunt u effectief opereren in een maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving.
  • U krijgt meer inzicht in hoe te handelen in veelvoorkomende situaties in het werkveld van juristen en beleidsmedewerkers bij gemeenten;
    Doordat u in een groep met andere gemeentejuristen aan de slag gaat leert u van elkaars praktijkervaringen.

Voor meer informatie en aanmelden

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *