11 okt 2016

Masterclass democratische vernieuwing

Hoe één van de belangrijkste beloften van de decentralisatie van het sociale domein, namelijk democratisering, waar te maken? Hoe overheidsmacht aan burgerkracht te koppelen? Hoe verbinden we de systeemwereld van bestuur aan de leefwereld van Rotterdammers? Is hiervoor meer nodig dan alleen goede beleidsvoornemens?

De invloed van de gemeente op het dagelijks leven van de burger neemt toe. Van burgers wordt in de zogenoemde participatiesamenleving verlangd dat zij hun beste beentje voorzetten en er wordt veel meer gevraagd van de eigen verantwoordelijkheid van Rotterdammers. Dit alles gaat gepaard met een zoektocht naar een andere, meer horizontale  rolverdeling tussen (semi)overheid, burgers en zorg- en welzijnsinstellingen.

Maar ondanks de grote beloften voor democratisering die de decentralisaties in zich dragen blijkt voor het succesvol koppelen van overheidsmacht aan burgerkracht, het verbinden van de systeemwereld van bestuur aan de leefwereld van Rotterdammers meer nodig te zijn dan alleen goede beleidsvoornemens. Cruciaal is dat beide werelden van elkaar leren, door samen (maatschappelijk/sociale ) vraagstukken te analyseren, ermee te worstelen en uiteindelijk toe te passen. Community of practice is een beproefde methodiek die specifiek mensen uit verschillende wereld op een niet hiërarchische manier verbindt rond verschillende vraagstukken.

In deze masterclass Democratische vernieuwing die gegeven wordt door Tamara Metze, associate professor aan de afdeling Social Sciences, Public Administration and Policy Group, worden de volgende vragen verkend:

Wat is een community of practice precies? Hoe worden in een community of practice theorie en praktijk met elkaar verbonden? Hoe schep je de voorwaarden voor een niet hiërarchische manier van al doende leren? En welke beloften voor de toekomst draagt deze werkwijze?

Locatie: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam
Van: 12.30 tot 14.30 uur

Aanmelden

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *