15 jan 2018

Medezeggenschap en (sectorale) geschillenregelingen na normalisering

In het voorjaar van 2018 bepaalt het CvA zijn standpunt ten aanzien van een aantal onderwerpen die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1-1-2020 en de overgang naar de Wet op de Cao. Daarvoor heeft het CvA uw input nodig.

De inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 en de overgang naar de Wet op de Cao heeft ook gevolgen voor het overleg met werknemers(vertegenwoordigers), via de ondernemingsraad en/of de vakbonden. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen zijn onder meer:

  • Welke consequenties heeft de Wnra voor het lokaal overleg met ondernemingsraad en vakbonden?
  • Hoe willen we met elkaar ‘in gesprek zijn’ én -na het wegvallen van de bestuursrechtelijke bezwaar en beroepsprocedure- omgaan met individuele geschillen tussen werkgever en medewerker?
  • Welke afspraken willen wij daarover maken?

Locatie en tijd
Stadhuis Den Bosch
van 13.30 tot 16.00 uur

Doelgroep
Gemeentesecretarissen (WOR bestuurders), hoofden P&O/HR, (beleids-)medewerkers arbeidsvoorwaarden/P&O/HR

Aanmelden

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *