7 feb 2017

Reuring!Café: Nederland toekomstbestendig kennisland

Nederland barst van de kennis! Wij kunnen bogen op een rijke, kennisintensieve samenleving. Onze overheid is in belangrijke mate verantwoordelijk voor het versterken van de kennispositie van ons land. Dat vereist per definitie beleid met een verre horizon; de Wetenschapsvisie 2025 is een mooie aanzet, maar ontbeert het bijbehorende instrumentarium.

Hoe verhoudt zich de noodzaak van een lange adem tot de relatief korte politieke cycli? Binnen één kabinetsperiode moet er politiek resultaat geboekt worden.  Nog afgezien van het feit dat ook in ons land een kabinet zelden de rit uitzit, is vier jaar te kort voor kennisbeleid dat beklijft. Regeren is in dit geval nog veel verder vooruitzien.

Maakt de overheid, aangejaagd door de Nederlandse politiek, de juiste keuzes om Nederland toekomstbestendig te maken? Hoe zorgen wij als samenleving voor behoud en uitbreiding van kennis om zo duurzame groei te garanderen? Hoe geven we het waardevolle advies van de Studiegroep Duurzame Groei vaste grond onder de voeten?

De maatschappelijke uitdagingen waar de toekomst ons voor stelt zijn groot. De tijd dringt, laten we daarom de tijd nemen – niet voor het formuleren maar voor het realiseren van verstandig en uitvoerbaar beleid.

Dit Reuring Café wordt georganiseerd in samenwerking met de KNAW, VSNU en NWO. Host is Louise Gunning, voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda.

Gasten zijn Michiel van den Hauten (lid Studiegroep Duurzame Groei en hoofd Onderzoek en Wetenschapsbeleid OCW), Roshan Cools (AWTI Raadslid en hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie), Emmo Meijer (voorzitter RvT Universiteit Utrecht) en Alexander Rinnooy Kan (Eerste Kamerlid voor D66).

Aanmelden kan via www.vom-online.nl.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *