17 jan 2018

RiskCongres - Lokaal Bestuur in Control

Woensdag 17 januari 2018 organiseert Risk & Compliance het Riskcongres Lokaal Bestuur in Control. Wat zijn de uitdagingen voor het jaar 2020 in de publieke sector op het gebied van risk & compliance voor de beleidsmakers en beleidsbepalers. Daar wil dit congres een antwoord op geven, met hulp van de experts uit de sector zelf. Het programma staat in het teken van de publieke sector, waarin het voldoen aan de uitgevaardigde regels over risicomanagement (en compliance) hoog op de agenda staat.

Programma 
13.15u. Inloop, registratie en overhandiging van het congresboekje
13.45u. Welkom door Content Director Piet Klop en de Gedeputeerde van de provincie Utrecht Pim van den Berg
14.00u. Interactief plenair programma vanuit het perspectief van de gemeenten
Wethouder Paulus Jansen van Utrecht zal spreken over de uitdagingen van een grote gemeente. Jack Kruf, directeur van PRIMO Nederland, tevens President van PRIMO Europe zal het totaalbeeld schetsen van alle gemeenten in Nederland, de huidige kernrisico’s benoemen en suggesties doen voor besturing. Wolfje Mijnders, werkzaam bij de Gemeente Veenendaal zal vanuit het perspectief van de kleine(re) gemeenten haar commentaar geven op de twee presentaties van de beide heren.
15.15u. Networking pauze in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht
15.40u. Hoe kan je als lokaal bestuur richting geven aan innovatie in complexe vraagstukken?
Vanuit een regionaal perspectief gaat Jelle van der Weijde nader in op de risico’s en het spanningsveld tussen innovatie en de regels.
16.10u. De risico’s van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de impact ervan in relatie tot digitale transformatie en de gevolgen voor het lokaal bestuur
André Biesheuvel geldt als de expert op dit gebied en wijst u op de gevolgen van niet nakoming van deze Europese verordening. Kenny van Ierlant, digital thought leader van Virtual Clarity (UK) zal daarop inhaken en de noodzaak van digitale transformatie aan de kaak stellen.
Onder leiding van Jack Kruf, zullen Jelle van der Weijde, André Biesheuvel en Kenny van Ierlant geconfronteerd worden met een expert panel, dat de confrontatie aangaat met de sprekers.
16.55u. Overhandiging van het eerste exemplaar Handboek Adlasz voor de slimme gemeente
17.00u. Afsluiting door Content Director Piet Klop in de Statenzaal met aansluitend een networking cocktail

Het volledige programma vindt u op de website RiskCongres Lokaal Bestuur, evenals een lijst met sprekers.

Aanmelden voor het congres kan via de website Riskcongres Lokaal Bestuur. Bij inschrijving kunt u aangeven of u een deelnemingscertificaat wilt voor uw PE-punten. Het certificaat krijgt u na afloop mee.

Het RiskCongres Lokaal Bestuur vindt plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.

Meer informatie 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *