8 jul 2021

Roadtour bestuurlijke integriteit 2021

Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van individuele politieke ambtsdragers staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het is hierdoor steeds belangrijker geworden om ons moreel kompas scherp te houden en zo bij te dragen aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. Tijdens de eerste digitale bijeenkomst van de Roadtour bestuurlijke integriteit 2021 komen de verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals: hoe maak je het een verantwoordelijkheid van alle volksvertegenwoordigers? Wat zijn precies die verboden handelingen?

Programma
Aan het begin van deze bijeenkomst wordt een introductie over het belang van bestuurlijke integriteit gegeven door Ellen van Doorne, directeur Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna zal een panelgesprek met meerdere boegbeelden op het gebied van bestuurlijke integriteit plaatsvinden. Dagvoorzitter Esther van der Voort zal het panelgesprek tijdens deze bijeenkomst leiden.

In verschillende interactieve sessies worden verschillende handvatten rond bestuurlijke integriteit voor het voetlicht gebracht.   Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de geactualiseerde Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen inclusief modelgedragscodes voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, alsmede het modelbeleidskader verboden handelingen. Deze producten zijn tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Vragen?
Tijdens deze digitale bijeenkomst is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen, die we zoveel mogelijk zullen bespreken en beantwoorden. Deelnemers kunnen al vooraf een kwestie of vraag onder de aandacht brengen via bijeenkomst@minbzk.nl.

Op www.politiekeambtsdragers.nl en www.kennisopenbaarbestuur.nl/thema/inrichting-openbaar-bestuur/ kunt u meer achtergrondinformatie vinden betreffende de integriteitsproducten.

Doelgroep
Decentrale bestuurders, volksvertegenwoordigers en griffies.

Locatie en tijd
Online, via Zoom. Donderdag 8 juli 2021 15.00 – 17.00 uur. De Zoomlink ontvangt u voorafgaand aan de online bijeenkomst indien u bent aangemeld.

Aanmelden
De link naar het aanmeldformulier vind u hier: https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/integriteit–veiligheid/roadtour-bestuurlijke-integriteit-2021. Aan deelname van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Organisator
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *