25 okt 2018

SDGCafé

Op donderdag 25 oktober vindt van 15:00 tot 18:00 uur SDGCafé plaats bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het thema is: het MKB & internationale SDG’s

Er liggen grote kansen voor MKB-ers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hier en in ontwikkelingslanden en om op die manier bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. MKB-ers kunnen daarbij advies en financiële ondersteuning krijgen van de overheid. En daar gaat dit café over, hoe en waar kun je als (jonge) ondernemer aan die ondersteuning komen.

Programma
15.00 uur: Keynote speech door RVO (afdeling Internationale Ontwikkeling). In deze keynote speech zal kort de mogelijkheden worden geschetst die RVO aanbiedt om duurzame ondernemers te ondersteunen die plannen hebben om internationaal te ondernemen en hierbij steun en advies zoeken. Een voorbeeld hiervan is het programma SDG Partnerschapfaciliteit dat gericht is op het stimuleren van private sector ontwikkeling en het verbeteren van voedselzekerheid in ontwikkelingslanden via publiek-private partnerschappen.

Pitches
Er is weer de gelegenheid om te pitchen. Dus als je je eigen bedrijf, of een initiatief of activiteit vanuit een NGO, Ministerie of kennisinstelling onder de aandacht wilt brengen dan kan dat hier. Dat is ook een goede aftrap als je vragen hebt aan de andere deelnemers over ondersteuning, ook financieel en over samenwerken. Want de SDG doelen halen, dat doe je samen. Voor een pitch kun je je aanmelden bij Thea.Fierens@gmail.com.

Dialoog en debat
We verkennen de mogelijkheden om samen te gaan werken, om gebruik te gaan maken van de subsidiemogelijkheden bij RVO.nl, om MKB-ers de sleutels in handen te geven om ondersteuning te krijgen door de overheid, om kennis, ambitie en internationale betrokkenheid en onze steun aan de SDG’s te delen.
We sluiten af met adviezen die voortkomen uit ons gesprek.

Afsluiting met onze traditionele #SDGCafe netwerk borrel.

Meer informatie of aanmelden?

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *