31 okt 2016

Werken in de wijk en nieuwe vormen van lokale democratie

Werk jij voor de overheid, of ben je geïnteresseerd in het werk van de overheid? Zet jij je dagelijks in om de uitgedaagde overheid weer uitdagend te maken? Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door omooc.nl in samenwerking met de gemeente Zaanstad, de Haagse Hogeschool en de VOM, gaat men in dialoog met elkaar over de eigentijdse overheid en de vragen die er spelen in het veld. Wat zien we gebeuren – wat komt er op ons af (toekomst), wat is de vraag vanuit de wijk en wat betekent het voor het handelen van de publieke professionals in de praktijk – wat hebben we daar met elkaar in te doen? Wat betekenen de nieuwe vormen van lokale democratie voor de werkzaamheden van de publieke professional?

De bijeenkomst start met een plenaire aftrap onder leiding van moderator Natasja van den Berg met inwoners, wijkmanagers, gemeentesecretaris Jan van Ginkel (Zaanstad) en wethouder Rita Visscher-Noordzij (Zaanstad) over ‘de nieuwe democratie in de praktijk en kijken in de toekomst’.

Tijdens de tafelsessies kijken de deelnemers met onder andere wijkmanagers van gemeente Zaanstad en andere organisaties naar de uitdagingen in de praktijk. Ga niet alleen in gesprek over de vraagstukken die liggen bij de professionals in Zaanstad maar benut deze kans om ook je eigen vragen te delen met anderen.

Deze bijeenkomst vloeit voort uit de online videocollegereeks Challenging Government (https://youtu.be/JN01kfQCTv4). Niet alleen wordt voortgeborduurd op dilemma’s in de praktijk maar ook de wetenschappers uit deze videoreeks zullen worden gevraagd een bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst.

Programma
14:00 – 14:30 ontvangst
14:30 – 15:00 welkom met plenair interview
15:00 – 15:45 ronde 1 tafelsessies
16:00 – 16:45 ronde 2 tafelsessies
16:45 – 18:00 gezamenlijke afsluiting en borrel

Er zijn zeven tafelsessies over de volgende thema’s:

 1. Buurtbudgetten. Hoe ga je ermee om? (Suzanne van Eerden, gemeente Breda / Sander Siegmann, gemeente Amsterdam)
  Stimuleringsbudgetten en handgeld voor wijkmanagers. Minder focus op papier en vrijheid voor wijkmanagers. Hoe kun je er nog democratischer/slimmer mee om gaan? Hoe besteed je geld in de wijk zonder dat je zelf direct mee doet? Zaanstad is er naar op zoek.
 1. Representativiteit & unusual suspects (Ferenc van Damme, provincie Overijssel)
  Nu weten de goed geïnstitutionaliseerde suspects wel waar ze de mosterd kunnen halen. Hoe ga je om met representativiteit & unusual suspects? Hoe bieden we hen de mogelijkheid? Hoe zorgen we voor betrokkenheid – representativiteit – of kun je dat loslaten?
 1. Ontwikkelplannen voor de wijk (Justus Vermeulen, gemeente Amsterdam / Froukje Idsardi, gemeente Zwolle)
  Zaanstad wijkmanagers stellen een plan voor de buurt op i.a.m. de buurt. Zou het ook anders kunnen, namelijk dat de buurt zelf een WUP (wijkuitvoeringsplan opstelt) dit met de idee dat de thema’s die door de buurt van belang zijn gedragen worden door de buurt (democratisering). Wat zijn de ervaringen van andere gemeenten?
 1. Jongeren en lokale democratie (Samuel Kaspers, gemeente Zaanstad)
  Jongeren geven aan dat zij het spannend vinden wat de nieuwe vormen van lokale democratie van hen verwachten. Ze vinden het lastig om ruimte te pakken in bijvoorbeeld van een jeugdruimte. Kunnen ze voldoen aan de eisen en wensen als groep om hun doelen te realiseren. Hoe gaan andere gemeenten hiermee om?
 1. Buurtcoöperatie wat komt er bij kijken? (Jurgen van der Heijden, AT Osborne / David Kooi en Erwin Stam, gemeente Zaanstad)
  Buurthuizen professionaliseren en willen waarde toevoegen door bijvoorbeeld mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en te coachen. Wat komt er kijken bij buurtcoöperaties? Samenwerking gemeente, sociaal wijkteam, zorginstellingen et cetera.
 1. Doen wat goed en nodig is (Jan van Ginkel, gemeente Zaanstad)
  Werken vanuit de bedoeling van de wijk/stad vraagt iets anders van de publieke professional. Hoe zorg je dat de beweging écht vorm krijgt in de gemeentelijke organisatie. Het organiseren van bijeenkomsten waarbij er veel energie loskomt. In allerlei bijeenkomsten komt veel energie los, maar hoe pak je door? Wat doen andere gemeenten hierin?
 1. Reikwijdte lokale democratie (Jornt van Zuylen, Democratic Challenge)
  Tot waar reikt lokale democratie – wat werkt en wat niet – wat vraagt de wijk – hoe ga je om met diversiteit van de vraag?

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *