Hans Bakker

Hans Bakker (1952) heeft als ondernemer, coach en consultant veel ervaring in de diverse wereld van innovatie. Hij heeft gewerkt met organisaties in een breed scala van sectoren, van voeding en chemie tot financiële dienstverlening en hightech. Lange tijd voor grote internationale bedrijven, start-ups en venture teams en de afgelopen jaren op het grensvlak van publiek en privaat. Industrieel Ontwerpen (TU Delft) vormde de basis voor zijn inhoudelijke rol als nieuwsgierige integrator van data, trends, opinies en feiten over de typische dimensies van een businessmodel. Tijdens zijn werkzaamheden bij Innotech Corporation, zijn eigen bedrijf New Business Search & Development en bij The Bridge Business Innovators ontwikkelde hij een grote passie voor business development. Momenteel werkt Hans vanuit zijn eigen bedrijf craftingNB in domeinen als biobased economy, energietransitie en mobiliteit. Daarbij werkt hij intensief samen met het team BDDZ. Hij is betrokken bij de casussen Modal Shift, SEC en MONO. Hans is getrouwd met Ike en zij hebben twee grootgegroeide kinderen, Sanne en Jeroen.