Michiel Jak

Michiel Jak (1969) is een ondernemende verbinder. Zijn kracht is conceptueel denken en de opbrengst daarvan tot realisatie brengen. Dat doet hij in de volle breedte: van het gezamenlijk ontwikkelen van een concept tot een concrete propositie, en van story tellen om de behoeftestellers en omgeving mee te nemen tot het professionaliseren van de organisatie. Hij werkt vanuit de inhoud (MSc Materiaalkunde en PhD Chemische Technologie). Schakelen tussen gepaste bravoure en bescheidenheid op verschillende niveaus gaat hem natuurlijk af. Hij heeft in de afgelopen 20 jaar succesvolle teams en afdelingen op het gebied van innovatie opgezet en geleid. Zowel in puur commerciële, internationale omgevingen (consultancy-organisaties Altran en Squarewise), als in complexe publiek-private omgevingen als TNO. De laatste jaren doet hij dat als onafhankelijk adviseur in meer publieke omgevingen met een krachtige marktvraag, zoals SmartPort/Havenbedrijf Rotterdam, MRDH en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Michiel is getrouwd met jeugdmaatschappelijk werker en masterstudente Pedagogiek Annelieke en hebben drie pubers: Kasper, Floor en Lukas.