nieuws

12,5 miljoen euro voor gezondheid werkenden

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 12,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Belangstellenden kunnen vanaf september 2017 subsidie aanvragen voor de regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren. 

De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen zij plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid  van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.  Werkgevers en werknemers investeren op die manier samen in mensen. Zij kunnen aan de slag gaan met loopbaanadvies, omscholing, meer autonomie op de werkvloer, leerambassadeurs enzovoorts. Sociale partners en O&O-fondsen kunnen een belangrijke rol spelen door bij te dragen aan bewustwording en het bereiken van zoveel mogelijk werknemers.

De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017 tot en met 13 oktober 2017. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak  12,5 miljoen euro beschikbaar vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten bedragen maximaal 500.000 euro, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50 procent, dus er is sprake van co-financiering.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *