nieuws

65 Miljoen extra voor startup- en scale-upbeleid

Het kabinet gaat de komende vier jaar 65 miljoen euro extra investeren in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. Daarmee moeten knelpunten rondom personeel en financiering worden aangepakt. Ten opzichte van andere bedrijven is het voor startups en scale-ups extra moeilijk om personeel aan te trekken, omdat zij vaak geen hoge, vaste salarissen kunnen betalen. Het kabinet neemt daarom drie maatregelen:

  • Fiscale regeling voor aandelenopties personeel
    Samen met staatssecretaris Snel (Financiën) verkent staatssecretaris Keijzer (EZK) een aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenopties. Doel is te komen tot een wettelijke regeling, waarbij het moment van belastingheffing wordt verplaatst van het moment van uitoefenen van de aandelenopties, naar het moment van verkoop van de met de aandelenopties verkregen aandelen.
  • Verblijfsregeling essentiële personeelsleden startups en vrije toegang partners
    Talent kan ook van buiten de landsgrenzen worden aangetrokken om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. SZW,  JenV en EZK creëren daarom in pilotvorm een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van een startup afkomstig van buiten de EU. Een andere maatregel die minister Koolmees neemt, is de vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen (planning: begin 2020).
  • Verkenning aanvullende acties om durfkapitaal te stimuleren
    Voor startups en scale-ups is het nodig om voldoende kapitaal aan te kunnen trekken om te kunnen groeien. Dit is met name een belemmering voor jonge ondernemers die actief zijn op het terrein van sleuteltechnologieën. Deze sectoren zijn vaak kennis- en kapitaalintensief en jonge bedrijven hebben daardoor meer tijd en middelen nodig om een technologie naar de markt te brengen.

De recente evaluaties van diverse risicokapitaalinstrumenten laten zien dat de toegang tot kapitaal door de overheidsinterventies in de vroege fase succesvol zijn geweest. Omdat er nog steeds een tekort aan toegang tot kapitaal lijkt te zijn in de vroege fase en in het licht van initiatieven in omringende landen om durfkapitaal te stimuleren, onderzoekt het kabinet of aanvullende acties nodig zijn. Zo is het kabinet in gesprek met Invest-NL om te bezien of fondsvorming voor ondernemingen op het gebied van sleuteltechnologieën kan worden bevorderd. Daarnaast heeft de topsector HTSM het initiatief genomen om een investeringsfonds voor scale-ups op te zetten. En komend najaar organiseert EZK in de SEED-capital regeling een tender voor duurzaamheid fondsen. Hiervoor stelt zij aanvullend op de 65 miljoen nog eens euro  20 miljoen euro beschikbaar.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *