nieuws

Agenda toekomst interbestuurlijk toezicht

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg hebben gezamenlijk de ‘Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht’ opgesteld. Met behulp van deze agenda willen ze bewerkstelligen dat het toezicht beter aansluit bij de bestuurlijke verhoudingen, de complexe maatschappelijke opgaven en het tempo waarin daar in Nederland aan wordt gewerkt. Daarbij blijft het belangrijk dat de toezichthouder en de toezichtontvanger elkaar goed informeren en duidelijk met elkaar communiceren. De agenda richt zich daarom onder andere op het bevorderen van een betere dialoog, een meer uniforme en risicogerichte aanpak en het benutten van toezicht om bestaande checks en balances, de lokale democratische controle, te versterken.

De ‘Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht’ komt voort uit afspraken die gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk maakten in het Interbestuurlijk Programma.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *