nieuws

Ambtenaren zijn gelukkig

Rijksambtenaren voelen zich het gelukkigst van alle overheidsmedewerkers. Dat blijkt uit het geluksonderzoek dat Binnenlands Bestuur en I&O Research hebben uitgevoerd. De enquête werd onder 3500 ambtenaren (en ruim 1600 mensen van buiten de overheid) gehouden.

Ambtenaren waarderen ‘geluk in het algemeen’ met het rapportcijfer 7,6. En ook op hun werk ervaren ze een redelijk hoog geluksgevoel, hoewel iets minder: 7,2. Bij het uitsplitsen van het type overheidswerkgever is te zien dat 26 procent van de rijksambtenaren de mate van geluk die ze ervaren het cijfer 9 of 10 geeft. Bij de gemeente is dat opgeteld 20 procent. Waterschappen en provincies zitten op 21 procent en bij ZBO’s geeft slechts 10 procent de mate van geluk het cijfer 9 of 10.

Ook het percentage dat zijn geluk het allerhoogst kwalificeert is het meest vertegenwoordigd bij het rijk. 4 procent van de Rijksambtenaren geeft zijn geluksgevoel een 10. Bij gemeenten is men minder lyrisch, slechts 1 procent oordeelt over zijn geluk met dat cijfer. De rol die het werk speelt bij het gevoel van geluk varieert per type ambtenaar. Veruit de meeste ambtenaren vinden hun werk tamelijk belangrijk voor hun geluk. Bij de waterschappen ontleent een hoger percentage zijn geluk uit zijn werk, zo lijkt het. Daar vindt driekwart van de ambtenaren zijn werk tamelijk belangrijk voor zijn persoonlijke geluk.

Van de ondervraagde ambtenaren is 56 procent  het eens met de stelling ‘Ik ben blij dat ik ambtenaar ben’, 25 procent antwoordt neutraal en 10 procent is het hier niet (helemaal) mee eens. Net als andere werknemers zijn ambtenaren het meest te spreken over de mate waarin ze hun werkzaamheden zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren, het werk bestaat uit afwisselende taken en de mate waarin collega’s behulpzaam en loyaal zijn aan elkaar. Verder gaat het vooral om mensen, verantwoordelijkheid krijgen en nemen en iets kunnen betekenen voor de samenleving.

Voor het volledige artikel, zie de website van Binnenlands Bestuur.

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *