nieuws

Burgerinitiatieven ervaren knelpunten

De belangrijkste thema’s waarop burgerinitiatieven knelpunten ervaren zijn: samenwerking met gemeente, aanbieders en zorgverzekeraars, wet- en regelgeving en financiën. Dat blijkt uit het rapport Wat knelt?, dat kennisinstituten Vilans en Movisie op verzoek van het ministerie van VWS hebben geschreven.

Burgerinitiatieven hebben te maken met tal van partijen in het sociaal domein: naast gemeente en aanbieders van zorg en ondersteuning ook met huisartsen, woningcoöperaties en in sommige gevallen zorgverzekeraars of zorgkantoren. Dit maakt het een complex speelveld voor burgerinitiatieven. Dat komt ook tot uitdrukking in de ervaren knelpunten die veelal onderling samenhangen. Zo lijkt het ervaren gebrek aan waardering en erkenning regelmatig ook de mogelijkheden te beperken om als initiatief (financiële) ondersteuning te krijgen van gemeenten.

De burgerinitiatieven geven verder aan dat de wet- en regelgeving vaak leidt tot risicomijdend gedrag bij samenwerkingspartners, waaronder de angst om zaken over te laten aan burgerinitiatieven. Bovendien past bepaalde wet- en regelgeving of de manier waarop deze door gemeenten of aanbieders wordt toegepast – bijvoorbeeld bij vrijwillige inzet door uitkeringsgerechtigden of de regels voor huursubsidie bij woonzorg-voorzieningen – niet bij het specifieke karakter van burgerinitiatieven. Dit lijkt hen vooral te beperken in het ontplooien van meer complexe en/of innovatieve activiteiten en dienstverlening op het gebied van zorg.

Op basis van hun inventarisatie hebben de onderzoekers een aantal aandachtspunten geformuleerd voor verdere discussie, zoals:

  • Het erkennen van burgerinitiatieven gericht op zorg en ondersteuning als voorwaardige partner door (potentiële) samenwerkingspartners;
  • De bestaande onduidelijkheid en interpretatie van wet‐ regelgeving op het terrein van zorg en ondersteuning,
  • De ‘toegang’ tot financiering is ingewikkeld en onduidelijk. Dit geldt niet alleen voor subsidie of financiering uit de Wmo, maar ook als het gaat om de Zvw en Wlz. Dit lijkt een drempel op te werpen voor de ontwikkeling van de complexere activiteiten en dienstverlening gericht op zorg en ondersteuning die burgerinitiatieven kunnen bieden.

Meer informatie, zie movisie.nl.

 

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *