nieuws

BZK ontwikkelt strategisch personeelsbeleid

Het ministerie van BZK is bezig strategisch personeelsbeleid voor de rijksoverheid te ontwikkelen. Dat schrijft minister Ollongren (zie foto) in een brief aan de Tweede Kamer over haar agenda Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025. Volgens de minister is het belangrijk dat de rijksoverheid zich sterk profileert als aantrekkelijke werkgever, onder andere  op het gebied van ict. Verder dient het rijk een meer inclusieve organisatie te worden, met als speerpunt: de mens staat centraal, met maatwerk voor mensen qua arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid.

Ander aandachtspunten in het strategisch personeelsbeleid zijn:
• De organisatie en de medewerker zijn wendbaar om aan de maatschappelijke opgaven te voldoen.
• Medewerkers bij het rijk ontwikkelen zich permanent. Het rijk speelt in op de voortdurende ontplooiing en de wens van de medewerkers tot loopbaanontwikkeling.
• De werkbeleving van medewerkers staat voorop. Medewerkers werken in een veilige en prettige werkomgeving, en er is continu aandacht is voor een veilige aanspreekcultuur.
• Publiek leiderschap: leidinggevenden hebben een wederkerige arbeidsrelatie met hun medewerkers.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Strategisch personeelsbeleid. Bezig met ontwikkelen… Het kan niet waar zijn! Ik dacht dat juist de publieke sector altijd al behoorde te staan voor een veilige werkomgeving en de genoemde wederkerigheid. En dat aan de maatschappelijke opgaven voldaan moet worden is ons geraaien…

  2. Het is een goede zaak dat er aandacht is voor aantrekkelijk werkgeverschap. De vraag is dan welke visies en welke praktische aspecten en welke ontwikkelingslijnen daarbij dienstbaar zijn. Ik denk dat er dan wel enig aanpassing nuttig is. Wellicht kunnen Thijs Homan (sluit coalities met de krachtbronnen in de organisatie), Willem Mastenbroek (minder beleid en meer actie) en Renate Werkman ( het lagere management is de meestbelovende krachtbron) gevraagd worden hun licht te laten schijnen op dit plan. Als dat wordt ingezet op het laatst genoemde punt (de dialoog op basis van een functionele en psychologische relatie) ziet het er goed uit.

  3. Ik hoop dat de minister bedoelt dat haar departement strategisch personeelsbeleid MET de andere departementen, ZBO’s, medezeggenschap etc. gaat ontwikkelen. Dat de overheid een aantrekkelijke werkgever moet zijn, ook op gebied van ict lijkt me logisch. Moet de overheid alleen de ict nog wel op orde brengen. Misschien is het beter dat eerst te doen.
    Overigens vraag ik me wel af wat een ‘wederkerige arbeidsrelatie’ is? Maar misschien ben ik al iets te lang (2 jaar) uit de ambtelijke wereld.