nieuws

BZK reikt scriptieprijs uit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) reikt met ingang van 2017 elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante scriptie op het terrein van werken in het openbaar bestuur. Onderzoek op het terrein van arbeid en organisatie omvat een breed scala aan onderwerpen die raken aan het beleidsterrein van BZK. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als arbeidstevredenheid, HRM, leren & ontwikkelen, arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid, integriteit, productiviteit, arbeidsvoorwaarden, de aantrekkelijkheid van de overheid als arbeidsorganisatie en de modernisering van de overheidsorganisatie. Een belangrijke informatiebron voor het ministerie is het Personeels- & Mobiliteitsonderzoek (POMO). Dit onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd en levert een schat aan informatie over werkbeleving van medewerkers in de publieke sector. BZK wil het gebruik van POMO stimuleren en stelt het gegevensbestand daarom beschikbaar aan onderzoekers en studenten. Het bestand kan bij ICTU worden aangevraagd (pomo@ictu.nl). Het gebruik van POMO is overigens geen voorwaarde voor deelname aan deze scriptieprijs.

De prijs bestaat uit een bedrag van 2500 euro. De tweede plaats ontvangt 1000 euro en de derde plaats 500 euro. De winnaars zullen hun scriptie presenteren aan beleidsmakers van BZK alvorens ze de prijs in ontvangst nemen. De winnaars zullen ook worden uitgenodigd om een dag mee te lopen met een topambtenaar van het ministerie.

De inzending betreft een afstudeerscriptie aan een Nederlandse Universiteit of Hogeschool op het terrein van het werken in het openbaar bestuur. De inzending moet origineel werk zijn met analyses van eigen hand. De scriptie moet in het Nederlands of Engels geschreven zijn. De scriptie is geschreven in de periode 1 januari 2016 t/m 31 augustus 2017 en mag zowel door de auteur als door de universiteit/hogeschool worden ingediend.

Heb je in de periode januari 2016 t/m augustus 2017 een afstudeerscriptie afgerond over werken in het openbaar bestuur, dien deze dan uiterlijk 31 augustus 2017 in voorzien van titel, naam, geboortedatum en volledig adres, e-mail en telefoonnummer naar: scriptieprijs@minbzk.nl. De scriptieprijs is een initiatief van de directie Ambtenaar en organisatie. Meer informatie kunt u vinden op kennisopenbaarbestuur.nl/thema/ (onder Ambtenaar en organisatie).

De prijsuitreiking vindt plaats op 2 november 2017 op de conferentie Werken in het openbaar bestuur. Vragen over de scriptieprijs kunt u stellen via scriptieprijs@minbzk.nl.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *