nieuws

ROB organiseert eerste Dag van de financiële verhoudingen

Op 19 april aanstaande organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de eerste Dag van de financiële verhoudingen. Het thema: de kosten van verduurzaming voor decentrale overheden. Het doel van de dag is om de verbinding tot stand te brengen tussen de maatschappelijke opgave van verduurzaming en de (wetenschappelijke) kennis en inzichten over de financiële verhoudingen.

Volgens de ROB staat Nederland de komende jaren voor de grote opgave de samenleving te verduurzamen: een klimaatneutrale energievoorziening, een klimaatbestendige omgeving, en een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, met grote financiële gevolgen voor gemeenten, provincies, marktpartijen, maatschappelijke actoren en burgers.  Tijdens de Dag van de financiële verhoudingen komen onder andere de volgende vragen aan bod:

  • Wat betekenen de verduurzamingsopgaven (energietransitie, circulair en klimaatadaptatie) voor decentrale overheden?
  • Hoe kunnen de kosten van de verduurzaming tussen de overheden (Rijk, provincies en gemeenten) worden verdeeld?
  • Wat is de aard van de investeringsopgave die met de verduurzaming is gemoeid?
  • Wat kan de financiële rol van maatschappelijke partijen, burgers en bedrijven zijn in de verduurzamingsopgave?
  • Welke instrumenten kunnen gemeenten hanteren om verduurzaming te stimuleren?

Bovendien heeft de ROB  vier wetenschappers gevraagd een essay te schrijven waarin deze vragen aan bod komen. De essays worden op deze dag gepresenteerd:

  • Arjen Schep (Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) ) over de (on)mogelijkheden het decentrale belastinggebied te vergroenen
  • Linze Schaap en Martijn Groenleer (Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) over maatschappelijke initiatieven rond verduurzaming
  • Raymond Gradus (Zijlstra Centrum) over de opgaven van de circulaire economie
  • Nico Groenendijk (visiting professor, Johan Skytte Institute of Polittical Studies, Tartu (Estland): een nadere uitwerking van het begrip Green Fiscal Federalism.Voor meer informatie en aanmelden, gaat u naar de website van de ROB.
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *