nieuws

Dijkgraven luiden de noodklok om droogte

Het extreme weer vormt een bedreiging voor zowel de natuur als de boeren. Sinds de droge zomer van afgelopen jaar zijn de neerslagtekorten alleen nog maar toegenomen. Nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk om de grondwaterstand weer op peil te krijgen. Dat stellen dijkgraven van verschillende waterschappen in een uitzending van Nieuwsuur.

De waterschapsbestuurders geven aan dat de situatie zorgelijk is. De natuur heeft juist in het voorjaar een hoge waterstand nodig en ook boeren zullen extra water gebruiken, bijvoorbeeld voor besproeiing van het land. ‘Als we de grondwaterstand niet voor 1 april op peil krijgen, dan moeten we voor een groot gedeelte van ons gebied per 1 april een beregeningsverbod voor grasland instellen,’ zegt watergraaf Lex Huijbers van waterschap De Dommel.

Door een dergelijk beregeningsverbod zullen boeren klem komen te zitten, waarschuwt Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). De grond is al droog door het lage waterpeil en sproeien mag dan niet meer.

Verzekering
Boeren moeten zich door de klimaatverandering steeds meer voorbereiden op allerlei weersextremen. De Tweede Kamer heeft onlangs een plan opgesteld om het voor boeren aantrekkelijker te maken om zich tegen schade door extreem weer te verzekeren. Dit moet echter nog worden afgestemd met de EU-landen.

De LTO pleit voor een spaarloonregeling voor boeren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft toegezegd dit plan – naast andere opties – te bespreken in een werkgroep risicobeheer.

Investeren
De dijkgraven verwachten dat de boeren een grotere rol gaan spelen binnen het waterbeheer. Volgens dijkgraaf Poppelaars van waterschap Scheldestromen zullen boeren in de toekomst bijvoorbeeld ook moeten gaan investeren in een adequate watervoorziening. ‘Die noodzaak is wel aanwezig. Dat het niet alleen het waterschap is dat faciliteert, maar dat het ook de agrariërs zelf zijn.’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *