nieuws

Dorp als proeftuin voor nieuw omgevingsstelsel

Vlak voor het zomerreces heeft de ministerraad ingestemd met 24 nieuwe projecten onder de Crisis- en herstelwet. Gemeenten die hiervoor in aanmerking komen, lopen hiermee vooruit op de Omgevingswet. Voor duurzame en innovatieve projecten mogen zij tijdelijk afwijken van bestaande wet- en regelgeving.

De meeste gemeenten (18 van de 24 in de jongste tranche) willen meedoen aan het experiment voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast zijn er experimenten rond onder meer gebiedsgericht bodembeheer, ruimte voor particulier opdrachtgeverschap en de vermindering van regeldruk voor kleine bouwwerken. Met de experimenten is de unieke situatie ontstaan dat de toepassing in de praktijk en de ontwikkeling van wet- en regelgeving elkaar sterk beïnvloeden. Zo fungeert de Crisis- en herstelwet over een breed terrein als proeftuin voor het nieuwe omgevingsstelsel.[blendlebutton]
Groot en klein
In de jongste tranche zit een heel grote, te weten de binnenstad van Amsterdam die lijdt onder een oververtegenwoordiging van toeristische voorzieningen en snelle consumptiegerichte zaken, en een hele kleine: Bad Nieuweschans waar de gemeente mensen juist graag langer wil vermaken.
Bad Nieuweschans is een dorp van 1.500 inwoners in het noordoosten van de provincie Groningen dat direct aan Duitsland grenst. Hier bevinden zich verschillende functies op korte afstand van elkaar: het kuuroord Fontana waar zo’n 200.000 bezoekers per jaar komen, een bedrijventerrein en een kartonnagefabriek. Daarnaast is Bad Nieuweschans beschermd dorpsgezicht. Voor een aantal historische en monumentale gebouwen, een voormalige graansilo en remise, wordt een nieuwe functie gezocht en voor een terrein van een voormalige fabriek bestaan plannen voor herinrichting.

Flexibel plan
De gemeente Oldambt, waar Bad Nieuweschans deel van uitmaakt, wil in samenspraak met alle betrokkenen uit het dorp een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opstellen. Het is de bedoeling om door middel van een flexibel bestemmingsplan meer functies mogelijk te maken, zonder dat hiervoor lange procedures nodig zijn.
Door meer bestuurlijke afwegingsruimte te scheppen, verwacht de gemeente sneller op nieuwe en innovatieve ontwikkelingen te kunnen inspelen. Zo wil men een extra impuls geven aan de lokale economie en werkgelegenheid door de bezoekers van het kuuroord met extra bedrijvigheid, horeca en detailhandel te verleiden langer in het dorp te verblijven. Daartoe wordt gestimuleerd dat de panden binnen het beschermde dorpsgezicht behouden blijven en waar nodig worden gerestaureerd.
Intussen heeft de gemeente door een bijeenkomst in het dorp zelf ook een aantal kaders meegekregen. Oldambt wacht nog af wat er uit de voorhangprocedure in de Tweede Kamer komt, maar staat klaar om het dorp toeristisch-recreatief te vermarkten. Waarna de gemeente de vruchten van de pilot in Oldambt ook graag zal willen delen met andere gemeenten die recreatie en toerisme willen bevorderen.[/blendlebutton]

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *