nieuws

Duurzamer produceren met satellietdata

Staatssecretaris Van Dam stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van satellietdata die boeren kunnen gebruiken om duurzamer en efficiënter te produceren. Deze data geven gedetailleerde informatie over onder meer de bodem, de atmosfeer en de ontwikkeling van gewassen. Gespecialiseerde bedrijven zetten de data om in gericht irrigatie-, bemestings-  en bespuitingsadvies voor boeren. De satellietdata worden als open-data online aangeboden en kunnen door iedereen vrij gebruikt worden.

De data zijn afkomstig van zogeheten aardobservatie-satellieten die op een afstand van 500 tot 900 kilometer in een baan om de aarde cirkelen. Met hoogwaardige meet- en opnameapparatuur verzamelen zij unieke informatie over de bodemkwaliteit, vochtgehalte, temperatuur en de atmosfeer. Ook kan de ontwikkeling van de biomassa en het stikstof- en zetmeelgehalte in het gewas worden geanalyseerd. Daarnaast verzamelen de satellieten informatie op tal van andere terreinen zoals de ontwikkeling van waterkwaliteit, bosbouw en natuur. De satellietdata is al dit aankomende groeiseizoen beschikbaar via satellietdataportaal.nl.

Het uitlezen van deze ruwe satellietdata is zeer ingewikkeld. In de regel zullen het daarom vooral kennisinstellingen en gespecialiseerde bedrijven zijn die de data analyseren en omzetten in nuttige informatie die boeren kunnen toepassen in hun bestaande bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld actuele informatie over de vegetatie (www.groenmonitor.nl) of gericht bemestingsadvies en irrigatieadvies. Met dergelijke slimme teeltmethoden kan de boer flink besparen op brandstof, zaaigoed, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en water.

De aanschaf van satellietdata sluit aan bij de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), waar staatssecretaris Van Dam onlangs twee miljoen euro voor vrijmaakte. De proeftuin is erop gericht de introductie van precisielandbouw in Nederland te versnellen door bestaande initiatieven te verbinden en te versterken, en waar nodig aanvullende experimenteerruimte op te zetten.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *