nieuws

Extra maatregelen om ambities Energieakkoord te realiseren

Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid hebben extra maatregelen afgesproken om de ambities van het Energieakkoord voor 2020 te realiseren. Het gaat om maatregelen op het gebied van  hernieuwbare energie, energiebesparing en werkgelegenheid. Eind 2017 bleek al dat de andere doelen uit het Energieakkoord (energiebesparingstempo en hernieuwbare energie in 2023) op schema liggen. Dat staat in de ‘Uitvoeringsagenda 2018’ van de Borgingscommissie, die minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2023 zal het aandeel hernieuwbare energie naar verwachting toenemen tot 17,3 procent, waarmee het doel van 16 procent ruimschoots gehaald wordt. Het tussendoel van 14 procent in 2020 bleef in de laatste prognoses echter steken op 13 procent. Om het doel van 14 procent te halen, is het vooral belangrijk dat in 2020 6.000 MW wind op land wordt gerealiseerd, zoals de provincies met het Rijk hebben afgesproken. Afgesproken is dat partijen nog actiever met elkaar gaan werken aan het wegnemen van belemmeringen bij concrete projecten. De Borgingscommissie, die toeziet op de uitvoering van het Energieakkoord, gaat de voortgang ook actiever monitoren, zodat sneller kan worden ingrepen als partijen onvoldoende voortgang boeken.

Behalve de versnelling van wind op land, is nog een aantal andere maatregelen afgesproken. Zo starten pilotprojecten voor ultradiepe geothermie en gaat het kabinet grond van de Rijksoverheid inzetten voor het opwekken van duurzame energie. Ook de aanpassingen die gedaan zijn in de SDE+ regeling leiden tot extra hernieuwbare energieproductie.

Het afgelopen jaar zijn  vorderingen gemaakt in energiebesparing in onder meer de energie-intensieve industrie en in de gebouwde omgeving. De energiebesparing door de Wet Milieubeheer valt echter  tegen. Deze wet verplicht bedrijven besparingsmaatregelen te nemen als die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De wet is onduidelijk voor bedrijven en voor inspecteurs lastig te handhaven. Daarom komt er een betere uitleg over de maatregelen en wordt handhaving gemakkelijker doordat bedrijven voortaan moeten melden welke maatregelen zij hebben genomen. Deze informatieplicht helpt inspecteurs om bedrijven die achterblijven gericht te controleren. Hoewel dit formeel pas in 2019 ingaat, is met het bedrijfsleven en gemeenten afgesproken nu al op deze manier te gaan werken. Hier wordt 3 miljoen voor vrijgemaakt.

Behalve het verbeteren van de Wet Milieubeheer, is nog een aantal andere maatregelen afgesproken. Zo komt het ministerie van BZK dit voorjaar met een aanpak voor energiebesparing in maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en ziekenhuizen, en ontwikkelt het ministerie van LNV maatregelen voor extra energiebesparing in de glastuinbouw.

Nu met de extra maatregelen alle doelen binnen bereik komen, kan ook het werkgelegenheidsdoel gehaald worden. In tegenstelling tot de situatie in 2013 toen het Energieakkoord werd gesloten, is op dit moment het creëren van banen niet de grootste uitdaging, maar de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor bedrijven. Dit speelt bijvoorbeeld in de installatiebranche. Daarom is minister Wiebes samen met de installatiebranche en de hernieuwbare energiesector in gesprek over het sluiten van een Green Deal om meer installateurs op te leiden om kleinschalige hernieuwbare warmte-opties te kunnen plaatsen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Het is uitermate teleurstellend om te lezen dat het halen van doelen zo prominent de boventoon voert, dat een harmonieuze samenleving in gevaar komt. Ik lees; landwind is nodig om het tussendoel van 2020 te halen. Om dat doel te halen is er afgesproken dat partijen nog intensiever gaan samenwerken om belemmeringen weg te nemen. Een beter voorbeeld van doelredenatie in het publieke domein anno 2018 is er niet. Ik zou zeggen lees de zin nog 1 keer en laat het op je inwerken!

    Kennelijk zijn er zoveel belemmeringen dat doelen in gevaar komen. Het eerste wat in me opkomt is; als er zoveel weerstand is, is dit dan de juiste route? Wat zijn de belemmeringen? En vooral zijn er dan geen alternatieven voor landwind? Laat betrokkenen meedenken in het proces en neem ze mee in de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben t.a.v. het klimaat en het energieakkoord. Maar nee, hier wordt gekozen voor het wegnemen van belemmeringen.

    Het zijn precies dit soort uitgangspunten die maken dat de maatschappij vervreemd raakt van de overheid. Een overheid die met dit soort standpunten laat zien meer te geven om het bedrijven van politiek, dan het naleven van de democratische grondbeginselen.

    We leven in een dynamische tijd met een mondige burgers en een toenemende drang naar flexibel en wendbaar handelen. Laten we met z’n luisteren naar de publieke opinie. Maak burgers medeverantwoordelijk met het halen van doelen in plaats van de strijd aan te gaan. Mensen open je ogen, wordt wakker en reflecteer eens goed op dit dogmatisch handelen.