nieuws

Gemeentelijke sector groeit door nieuwe taken

Voor het derde jaar op rij laat de gemeentelijke sector een toename in de personeelsbezetting zien. Dat blijkt uit de jaarlijkse personeelsmonitor van A&O fonds Gemeenten, die vandaag verschijnt. Vrijwel alle gemeenten werken aan de instroom van jongeren, maar er is weinig aandacht om jonge ambtenaren te behouden. Op het gebied van opleiding en ontwikkeling laten de cijfers weinig verandering zien, ondanks de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan. In 2018 werken er voor het eerst meer vrouwen dan mannen bij gemeenten.

Op 31 december 2018 waren er 163.645 personen in dienst bij 380 gemeenten. Daarmee is voor het derde jaar op rij sprake van groei in de gemeentelijke personeelsbezetting. Nieuwe taken en de daarmee gepaard gaande toename van het budget zijn de belangrijkste redenen. Ook voor komend jaar verwachten veel gemeenten te groeien, met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu, welzijn/ jeugdzorg en automatisering/ict.

Het percentage moeilijk vervulbare vacatures nam toe van 10,8 procent in 2017 naar 13 procent in 2018. Krimp verwachten gemeenten bij burger- en publiekszaken.

De grote veranderingen bij gemeenten (groei, nieuwe taken en uitdagingen) zijn nog niet terug te zien in de inspanningen die gemeenten leveren op het gebied van opleiding en ontwikkeling. De uitgaven zijn al jaren op hetzelfde niveau en het geld wordt al jaren op dezelfde manier ingezet: vakinhoudelijke trainingen en persoonlijke effectiviteit. Tegelijkertijd blijkt dat de groep medewerkers in de leeftijd van 35-55 jaar de afgelopen jaren het sterkst is teruggelopen. Dit zijn de ambtenaren met veel kennis en ervaring. Er ligt bij gemeenten een grote uitdaging om deze kennis de komende jaren vast te houden.

Een ruime meerderheid van de gemeenten (82 procent) besteedt actief aandacht aan het bevorderen van de instroom van jongeren. Maar de meeste gemeenten (69 procent) voeren geen actief beleid om deze jonge ambtenaren te behouden. De uitstroom van jongeren neemt elk jaar iets toe, in 2018 was dit 16 procent. Om een beter beeld te krijgen van de in- en uitstroom van jonge ambtenaren (tot 35 jaar) is A&O fonds Gemeenten gestart met een groot onderzoek onder jongeren, Jong@Gemeenten, waarvan de resultaten najaar 2019 bekend zullen zijn.

In 2018 werkten er iets meer vrouwen (52%) dan mannen bij gemeenten. Het percentage vrouwelijke leidinggevenden is met 40% gelijk gebleven aan 2017. In 2017 verdienden vrouwen bij gemeenten een fractie meer dan mannen, in 2018 zijn het de mannen die gemiddeld iets meer verdienen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *