nieuws

Gemeenteraden maken onvoldoende gebruik van instrumenten voor controle en kaderstelling

Gemeenteraden maken onvoldoende gebruik van alle beschikbare instrumenten voor controle en kaderstelling. Dat staat in het rapport Om de controle door de raad.

De invoering van het dualisme in het lokaal bestuur in 2002 had tot doel om meer duidelijkheid en evenwicht te brengen in de verhoudingen tussen de gemeenteraad en het college van B&W. Het idee was dat het college bestuurt en het beleid uitvoert, terwijl de raad de kaders stelt en het bestuur controleert. De raad werd toegerust met verschillende nieuwe instrumenten, om beter invulling te kunnen geven aan deze kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheden.

Het rapport Om de controle door de raad brengt de werking van het (juridisch) instrumentarium van de raad in de praktijk in kaart. In tien gemeenten is onderzocht hoe gemeenteraden gebruik maken van het beschikbare instrumentarium en op welke wijze zij daarmee hun controlerende en kaderstellende rol invullen.  Het onderzoek is uitgevoerd door Klaartje Peters en Peter Castenmiller namens Stichting Decentraal Bestuur in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De VNG maakte deel uit van de begeleidingscommissie.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *