nieuws

Groen onderwijs speelt sterker in op internationale markt

Het groene onderwijs gaat sterker inspelen op de internationaal veranderende markt, zoals de toenemende vraag naar voedsel dat natuurlijker en diervriendelijker geproduceerd is. Ook innovaties gaan een belangrijke rol spelen in het groene onderwijs, zodat de studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Verder gaan het onderwijs en het bedrijfsleven nauwer samenwerken voor meer kennisuitwisseling. Dat staat in de ‘Ontwikkelagenda Onderwijs’ die gisteren is ondertekend door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

De aansluiting van het groene VMBO, MBO, HBO en WO op de arbeidsmarkt wordt verbeterd door het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de behoefte van de groene sector (agri&food, tuinbouw&uitgangsmaterialen, natuur&leefomgeving). Nieuwe technieken worden direct in de opleidingen geïntegreerd, zodat studenten vertrouwd raken met de innovaties in het bedrijfsleven. De innovatiekracht van de groene sector wordt verder vergroot door samenwerking met andere disciplines, zoals ict en techniek. Bijvoorbeeld de toepassing van drones en het gebruik van satellietbeelden. Dit levert niet alleen innovatie op, maar ook beroepen die nu nog niet bestaan.

De mondiale uitdagingen zoals voedsel en klimaat bieden kansen voor de Nederlandse groene sector. Daarom komen er meer uitwisselingsprogramma’s voor studenten en docenten, stageplaatsen en afstudeeropdrachten in het buitenland. Ook gaan de kennisinstellingen meer diensten in het buitenland aanbieden, zoals agrarische opleidingen in ontwikkelingslanden of trainingen voor de eindgebruikers van geëxporteerde landbouwmachines. Tijdens handelsmissies worden dergelijke mogelijkheden nadrukkelijk naar voren gebracht.

Verdere specialisatie wordt mogelijk door expertise van meerdere onderwijs- en kennisinstellingen te bundelen in expertise centra of gespecialiseerde campussen, zoals de Greenport HortiCampus. Ook op regionaal niveau gaan de instellingen en het bedrijfsleven intensiever samenwerken. Zo werken de AOC’s in de randstad aan een onderwijscluster voor vergroening van de metropool. Voor de opstartfase van de Ontwikkelagenda stellen de partners gezamenlijk 6 miljoen euro beschikbaar. Verder zetten de partners zich in om structureel meer investeringen binnen te halen. Volgens de partijen moet een bedrag gezocht worden van circa 40 miljoen euro.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *