nieuws

Handreiking burgertoppen voor gemeenten

De afgelopen jaren zijn er in tal van Nederlandse gemeenten burgertoppen georganiseerd, waaronder de G1000. Tijdens deze burgertoppen komen bewoners van een buurt, wijk, dorp, gemeente of regio bij elkaar om samen actuele maatschappelijke vraagstukken te bespreken en tot gezamenlijke oplossingen te komen. Burgertoppen worden zowel vanuit de samenleving als vanuit de (lokale) overheid georganiseerd. In beide gevallen geldt dat er volop wordt geworsteld met zaken als de diversiteit van de deelnemers; welke werkvormen het meest effectief zijn en de rol die burgers en (lokale) overheid spelen in de uitvoering van de resultaten.

De Handreiking burgertoppen voor gemeenten kan bij deze worsteling helpen. De inhoud van dit document is gebaseerd op de studie van 13 burgertoppen in Nederland en het raadplegen van 6 ervaringsdeskundigen in het organiseren van burgertoppen. Daarnaast bevat de handreiking ook handige tips voor burgers die zelf een burgertop willen organiseren. De handreiking biedt inzicht in wat er inmiddels bekend is over burgertoppen. Vervolgens wordt in een stappenplan duidelijk gemaakt welke fases je moet doorlopen in de voorbereiding, de uitvoer en het vervolgtraject van een burgertop. Tenslotte volgt een overzicht van welke aannames er bestaan over burgertoppen, welke valkuilen hierbij op de loer liggen en wat mogelijke adviezen zijn.

De Handreiking burgertoppen voor gemeenten is een uitgave in het kader van www.lokale-democratie.nl, een gezamenlijk initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlanse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *