nieuws

Huis voor Klokkenluiders ontvangt 338 adviesvragen

Sinds de start op 1 juli 2016 hebben honderden melders van misstanden zich gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders. In het eerste kwartaal ontving het Huis maar liefst 338 adviesaanvragen. In 43 gevallen bleek het om een klokkenluiderszaak te gaan, in 120 gevallen niet en in 175 gevallen vroeg de situatie om nadere toelichting.

De oprichting van het Huis voor Klokkenluiders vloeit voort uit de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders die op 1 juli van dit jaar in werking is getreden. Deze wet houdt onder meer in dat alle bedrijven en instellingen met meer dan vijftig werknemers verplicht zijn tot het hebben van een interne meldregeling. Tot nu toe gold dit alleen voor de overheid. Ook verbiedt de wet benadeling van de klokkenluider wanneer deze te goeder trouw is en wanneer op een juiste manier een interne melding is gedaan.

Op verzoek van de melder kan het Huis daarom ook onderzoek verrichten naar de manier waarop de melder door de werkgever is behandeld. In het eerste kwartaal zijn bij het Huis zeven van dit soort onderzoeksverzoeken ingediend.

Het Huis voor Klokkenluiders is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Dit kunnen werknemers in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers. Het adviseert melders hoe ze om moeten gaan met het melden van een misstand, kan op verzoek van de melder onderzoek verrichten en geeft onder meer voorlichting aan organisaties op het gebied van integriteitsmanagement. Het Huis opereert als onafhankelijke ZBO en is alleen voor de financiële bedrijfsvoering verantwoording verschuldigd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *