nieuws

Informatievoorziening Statenleden laat te wensen over

Statenleden vinden de informatievoorziening waar ze voor hun werk op zijn aangewezen eenzijdig. Dit blijkt uit een enquête onder 86 Statenleden naar hun ervaringen met informatievoorziening en belangenbehartiging. Het onderzoek is uitgevoerd door Wallaart & Kusse Public Affairs en Open State Foundation in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.

Slechts een kleine veertig procent van de Statenleden heeft het idee meerdere geluiden uit de samenleving te horen. Ruim zestig procent van hen geeft aan vaak dezelfde belangenbehartigers te zien, of geen idee te hebben hoe representatief de verschillende belangen zijn die hen als volksvertegenwoordiger bereiken. ‘Men kan ons niet goed vinden maar heeft wel op- of aanmerkingen die ik graag zou horen,’ reageert een respondent. Een spreekuur – per Statenlid of per partij – is wenselijk, aldus het Statenlid.

Rammelend informatiesysteem
De Statenleden geven aan dat het officiële Stateninformatiesysteem weinig transparant is. In dit systeem worden stukken gezet die ze kunnen gebruiken bij de voorbereiding van debatten. De Statenleden hebben twijfels over de representativiteit van de stukken die in dit systeem staan. Ook vinden zij het bij veel stukken onduidelijk wat de bron van herkomst is. Een kwart van de respondenten vindt de toegankelijkheid van het systeem onder de maat.

Belangenbehartigers
Een derde van de respondenten geeft aan nauwelijks benaderd te worden door belangenbehartigers. Daar staan ze wel voor open, benadrukken vrijwel alle Statenleden. Bij voorkeur per e-mail of tijdens een werkbezoek. ‘Daar gaat het toch om in de politiek?,’ reageert een van hen. Een weerwoord op een collegevoorstel wordt bijvoorbeeld gewaardeerd, door zowel coalitie- als de oppositieleden.

Oppositie en coalitie
De enquête is ingevuld door 86 Statenleden, vijftien procent van het totaal. De respondenten zijn afkomstig uit alle provincies en zitten in de oppositie en de coalitie.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *