nieuws

Inspectie JenV kritisch op veiligheidsregio's

De 25 veiligheidsregio’s zijn beter voorbereid op crises en rampen dan in 2016 maar moeten blijven werken aan hun taakuitvoering. Dit blijkt uit het periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing dat de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft opgesteld.

De Inspectie JenV onderzocht daarvoor wat veiligheidsregio’s hebben gedaan met de aanbevelingen uit de Staat van de rampenbestrijding uit 2016. Het beeld is opgebouwd uit vier deelonderzoeken: borging vakbekwaamheid, kwaliteitszorg, samenwerking en operationele prestaties.

Regio’s tonen voortgang op het gebied van de vakbekwaamheid van hun crisisfunctionarissen. Anders dan in 2016 beschikken alle veiligheidsregio’s inmiddels over een visie op vakbekwaamheid van hun crisisfunctionarissen. Zij moeten nog wel het nodige werk verrichten ten aanzien van een goede borging daarvan. Van de negen onderzochte regio’s hebben er slechts drie goed zicht op de bekwaamheid van hun crisisfunctionarissen.

Veiligheidsregio’s hebben ook hun kwaliteitszorg verbeterd maar die dient wel een punt van aandacht te blijven, aldus de inspectie. Zij hebben nog stappen te zetten als het gaat om eigen operationele prestaties ofwel het eigen presteren tijdens een inzet. Ruim de helft van de veiligheidsregio’s heeft de operationele prestaties – van melding van een incident tot overdracht in de nafase – (nagenoeg) op orde. In de overige veiligheidsregio’s is een aantal processen nog voor verbetering vatbaar.

Regio’s zijn meer gaan samenwerken maar dat kan volgens de Inspectie JenV intensiever. Dit geldt voor de samenwerking onderling in de eigen regio maar met name voor de samenwerking met andere regio’s.

De Inspectie JenV ziet drie belangrijke ontwikkelopgaven voor de veiligheidsregio’s. Zo wil zij dat de veiligheidsregio’s hun zicht op het eigen presteren verder uitbouwen. Zij kunnen laten zien ‘in control’ te zijn door te analyseren wat de rode-draden zijn bij hun inzet bij rampen en bij oefeningen. Op het gebied van kwaliteitszorg dienen de veiligheidsregio’s volgens de Inspectie JenV niet alleen in hun eigen organisatie, maar ook met elkaar hun kwaliteitszorg te versterken.

Hoewel veiligheidsregio’s beter zijn gaan samenwerken, is de crisisstructuur een punt van aandacht. Die structuur wijkt bij een aantal regio’s af van die van de buurregio’s. Bij een ramp die door meerdere regio’s moet worden bestreden, kan dat belemmerend werken.  De Inspectie JenV wil dat regio’s afspraken met elkaar maken als hun crisisstructuur onderling verschilt zodat ze bij een ramp wel samen kunnen optrekken.

Ook vindt de Inspectie JenV dat de veiligheidsregio’s lessen moeten trekken uit het Inspectieonderzoek naar de onbereikbaarheid van het noodnummer 112 op 24 juni vorig jaar. Dat onderzoek laat zien dat veiligheidsregio’s bij crises met een landelijke impact veroordeeld zijn tot samenwerken met elkaar en dus ook daar op voorbereid moeten zijn.

Voor meer informatie zie de website van de Inspectie JenV.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *