nieuws

Nepnieuws in Nederland

Fake news en de beïnvloeding van democratische processen door buitenlandse partijen is geen exclusief Amerikaans fenomeen. Ook in Nederland proberen ‘derden’ de publieke opinie en interne aangelegenheden  zoals verkiezingen te beïnvloeden. Media en technologiebedrijven (zoals Google en Facebook) hebben een belangrijke rol bij de afweging of er sprake is van bijvoorbeeld valse berichtgeving. Het nieuwe kabinet zal daarom in gesprek gaan met hen over hoe heimelijke politieke beïnvloeding tegen kan worden gegaan. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de Tweede Kamer.

Om zicht te krijgen op het fenomeen van digitale aanvallen en verspreiding van valse berichten is onderzoek naar de intenties en capaciteiten van statelijke actoren nodig. Dat gebeurt door de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Indien nodig ondernemen zij ook verstorende activiteiten. Voor het blijven verrichten van dit onderzoek is volgens het kabinet de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten noodzakelijk.

De AIVD, MIVD en het NCSC werken in het Nationaal Detectie Netwerk nauw samen om vroegtijdig aanvallen te onderkennen van bijvoorbeeld terroristen, vijandige hackers en (militaire) opponenten, en betrokken instanties te informeren. In het regeerakkoord is structureel 95 miljoen euro extra gereserveerd voor digitale veiligheid. Dat gaat onder andere naar meer personele capaciteit en ICT- voorzieningen voor de NCTV, AIVD, en de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *