nieuws

Kabinet wil toegankelijkheid overheidspublicaties vergroten

De ministerraad heeft op 7 december ingestemd met het wetsvoorstel elektronische publicaties. Doel van dit wetsvoorstel is de toegankelijkheid en bekendheid van overheidspublicaties te vergroten. Ook wil het kabinet hiermee versnippering van de informatievoorziening tegengaan.

Alle overheidspublicaties vindbaar
Het voorstel is ingediend door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De wet regelt dat overheidspublicaties verplicht op Overheid.nl worden gepubliceerd. Zo is er één website waarop alle overheidspublicaties te vinden zijn.

Daarnaast worden documenten die in een overheidsgebouw ter inzage liggen ook elektronisch toegankelijk gemaakt. Personen met een account op MijnOverheid.nl worden via de email automatisch geattendeerd op berichten die betrekking hebben op de eigen woonomgeving, zoals bijvoorbeeld het verlenen van bouwvergunningen in de buurt.

Decentrale overheden
Veel gemeenten en provincies en alle waterschappen zijn al geruime tijd op eigen initiatief overgegaan op elektronische publicatie van berichten. Zij kiezen ervoor om bekendmakingen niet meer of beknopt in een huis-aan-huisblad te publiceren.

Circa 7,5 miljoen inwoners van gemeenten ontvangen overheidspublicaties inmiddels niet langer in een huis-aan-huisblad maar uitsluitend nog digitaal. De verantwoordelijkheid om al dan niet in een huis-aan-huisblad te publiceren blijft net als nu bij de gemeenten, provincies en waterschappen liggen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *