nieuws

Kustpact houdt Nederlandse kust mooi en open

Provincies, kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector hebben gisteren het Kustpact getekend. In het pact zijn afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing aan de Nederlandse kust.  

Doel van het pact is om de kust ‘mooi en open’ houden. Daarom is er een zonering afgesproken. Die zonering, waar betrokken partijen invulling aan geven, geeft antwoord op de vraag in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel, en onder welke voorwaarden.

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en  gebieden landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

Met het Kustpact worden de bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de kustzone onderschreven. De provincies zullen de zonering in overleg met de betrokken partijen nader uitwerken. Vooruitlopend daarop streven de partijen ernaar om bij de voorbereiding van nieuw ruimtelijke plannen voor de kustzone zoveel mogelijk te handelen naar de vast te leggen zonering. De zonering wordt in beleid en regelgeving vastgelegd op basis van de geldende procedures.

Partijen die het pact hebben getekend zijn de provincies, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân samen met Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (namens de Coalitie Bescherm de Kust), de recreatiesector als ook de drinkwaterbedrijven, ANWB, RECRON, KHN, HISWA, StrandNederland, NBTC en Staatsbosbeheer.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *