nieuws

Landelijke regie gezondheidskennis in het gedrang

De decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten leiden tot een versnippering van kennis over gezondheidszorg. Van oudsher is het landelijk gezondheidsbeleid en de gezondheidspraktijk gebaseerd op onderzoek van publieke kennisorganisaties, zoals het RIVM en het Trimbos-instituut. Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor organisatie van delen van de zorg, richt onderzoek zich ook op lokale problemen. Daarmee dreigt de landelijke regie over gezondheidskennis in het gedrang te komen. Dat blijkt uit het rapport Gezond verstand dat het Rathenau Instituut vandaag publiceert.

Zo is bijvoorbeeld het risico toegenomen dat vergelijkbare onderzoeken door meerdere gemeenten tegelijk worden gedaan. Resultaten daarvan worden dan niet landelijk gedeeld. Het kennisaanbod is onoverzichtelijker geworden, is de conclusie uit gesprekken met belanghebbenden en literatuuronderzoek.

Om aan de nieuwe kennisbehoefte van gemeenten te voldoen en tegelijkertijd de noodzakelijke kennis op nationaal niveau te behouden, is betere kennisuitwisseling nodig. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zou moeten toezien op de opbouw van de gemeentelijke gezondheidskennis. Bij de systematische opbouw van deze nieuwe kennis zou beter rekening gehouden moeten worden met de publieke kennisorganisaties.

Lees ook het complete rapport: Faasse, P. en L. Koens, Gezond verstand – Publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg. Den Haag, Rathenau Instituut, 2017. 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *