nieuws

Leerplatforms voor Statenleden en waterschapsbestuurders online

Vandaag zijn twee leerplatforms online gegaan voor Statenleden en waterschapsbestuurders. De leerplatforms zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Statenlidnu, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Griffiers, in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Met het nieuwe www.leerplatformstatenleden.nl kunnen de honderden nieuwe Statenleden die morgen worden geïnstalleerd zich snel inwerken voor het Statenlidmaatschap, onafhankelijk van tijd en plaats. Waterschapsbestuurders kunnen terecht op leeromgeving.uvw.nl. De platforms bieden e-learningmodules over de vraag hoe provincies en waterschappen werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. Ook vinden Statenleden en waterschapsbestuurders er andere instrumenten die hun ter beschikking staan.

In juni komen er meer e-learning modules beschikbaar voor Statenleden, bijvoorbeeld op het gebied van Energietransitie, Integriteit en Infrastructuur & Mobiliteit. Het opleidingsaanbod wordt dit jaar nog verder aangevuld en geactualiseerd.

Voor meer informatie, kijk ook op: lokale-democratie.nl (het platform voor informatie- en kennisdeling over de lokale democratie en het lokaal bestuur. Meer informatie over het platform voor waterschapsbestuurders? Lees dan het februarinummer van Het Waterschap over de  verkiezingen

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *