nieuws

Leren maakt verschil

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar geworden. De jury, ondervoorzitterschap van de burgemeester van Utrecht Jan van Zanen, was vooral te spreken over ‘de directe inbreng voor werknemers vanaf de werkvloer, de ontwikkeling van kleinere en snellere brandweervoertuigen en bigdatasturing om zo snel mogelijk bij calamiteiten ter plaatse te zijn.’ Ook heeft de Veiligheidsregio een ambitieuze visie op de toekomst geformuleerd, die ‘zich richt op het aanpassen van de organisatie aan veranderingen in de maatschappij.’ 

Behalve de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond stonden de gemeente Leeuwarden en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in de finale. Deze drie organisaties zijn volgens de jury dé voorbeelden van organisaties die publieke meerwaarde creëren. Dat maakte dat ze met kop en schouders uitstaken boven de overige 243 organisaties die waren genomineerd.

Lerende organisatie
De verkiezing voor Beste Overheidsorganisatie van het Jaar wordt jaarlijks georganiseerd om voorbeelden te laten zien van dynamische en innovatieve organisaties in het openbaar bestuur en om deze voorbeelden rijksbreed te delen. Wat maakt een organisatie de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar? Waar moet een organisatie goed in zijn om tot de finalisten te behoren? De jury heeft voor de beoordeling van de inzendingen tien verschillende criteria gehanteerd: missiegedrevenheid, effectiviteit, kostenbewustzijn, betrouwbaarheid deskundigheid, openheid, leervermogen, werkgeverschap, veerkracht en maatschappelijke betrokkenheid. Ook is ze bij de drie finalisten op werkbezoek geweest. Zoals gezegd is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als winnaar naar voren gekomen.
Natuurlijk kan er maar één organisatie de beste zijn maar desalniettemin verdienen de andere finalisten bijzondere aandacht. Allemaal blinken zij uit in ambitie, enthousiasme voor de eigen organisatie en lerend vermogen. De uitwisseling van kennis en kunde van deze organisaties zal de komende tijd verder worden verbreed in een leernetwerk waaraan de top 25 genomineerde organisaties van ieder jaar aan deel kunnen nemen. Aan de hand van de tien criteria gaan deze organisaties met elkaar in discussie over hun prestaties en oplossingen voor vraagstukken in de publieke sector. De mooie projecten en bevindingen van organisaties vinden hier waardering en worden zo kenbaar en hopelijk zo goed mogelijk uitvoerbaar voor andere organisaties.

De verkiezing van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met de Unie van Waterschappen, Vereniging voor Bestuurskunde, IPO, BZK, ICTU, VNG en KING.

 

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *