nieuws

Meer budget voor woningbouw op ‘lastige’ locaties

Het rijk en BNG Bank reserveren elk 38 miljoen euro voor een regeling die woningbouw op leegstaande of onderbenutte bedrijfslocaties moet stimuleren. Ook een aantal provincies maakt middelen vrij voor deze transformatie.  

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaf op 7 februari het startsein voor de zogeheten Transformatiefaciliteit. Deze regeling moet woningbouw in populaire stedelijke gebieden stimuleren. Oude bedrijventerreinen en kantoorparken liggen vaak op aantrekkelijke locaties. Toch komen woningbouwplannen vaak niet van de grond door onvoldoende voorfinanciering.

Revolverend fonds
Door in de voorfase kortlopende geldleningen beschikbaar te stellen, kan de bouw van woningen op deze locaties versneld worden. Het gaat om leningen van maximaal 5 jaar en maximaal 3,5 miljoen euro per project. BNG Bank verdubbelt bijdragen uit de regeling indien projecten aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen andere banken en regionale ontwikkelingsmaatschappijen meedoen.

Er is sprake van een revolverend fonds: rente en aflossingen worden opnieuw uitgeleend. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) gaat de faciliteit uitvoeren en beheren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *