nieuws

Meer samenwerking voor veiliger verkeer

Het rijk, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties gaan meer samenwerken om de veiligheid in het verkeer te verbeteren.  Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico’s voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Ook wordt er een kenniscentrum opgezet om de risico’s op wegen beter in kaart te brengen.

Dat schrijven minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. Samen met provincies, gemeenten, vervoersregio’s en verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder de Verkeersveiligheidscoalitie, hebben zij een nieuwe visie op veilig verkeer ontwikkeld. Vandaag presenteert het kabinet deze gezamenlijke visie in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV).

Het kabinet kondigt in dit plan een reeks acties en maatregelen aan die zowel op nationaal als regionaal niveau worden uitgewerkt. ‘Mijn intentie is helder en ambitieus: nul verkeersslachtoffers,’ aldus minister Van Nieuwenhuizen.

In 2017 waren er 613 dodelijke verkeersslachtoffers. Dit is een lichte afname ten opzichte van 2016, toen 629 mensen in het verkeer omkwamen. Het aantal ernstig verkeersgewonden in 2017 wordt geschat op 20.800. In 2016 waren dat er 21.400. Met een landelijk actieplan wordt onder meer ingezet op verbetering van de veiligheid op fietspaden en de aanpak van gevaarlijke rotondes en kruispunten. In het plan komt extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals bestuurders van scootmobielen.

De deelnemers zetten ook in op veilig gebruik van zogenoemde rijtaak-ondersteunende systemen, zoals adaptive cruise-control en waarschuwingssystemen voor de dode hoek. De kwaliteit van helmen voor motorrijders verbeterd en het gebruik van beschermende kleding gestimuleerd. Daarnaast zullen de regio’s de komende maanden concrete plannen en maatregelen opstellen. Twee-derde van de verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen. Ook op N-wegen gebeuren relatief veel ongelukken.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *