nieuws

Meer waarde halen uit rijksvastgoed

Nederlands kan met het aanwezige rijksvastgoed meer maatschappelijke waarde realiseren. De twaalf provinciale rijksvastgoedplannen, die het Rijksvastgoedbedrijf 2 juni tijdens een conferentie van Platform31 presenteerde, bieden handvatten voor een goede samenwerking tussen sectoraal, provinciaal en lokaal beleid. Om de meerwaarde te kunnen creëren moeten alle betrokken overheidsdiensten en –lagen hun handelen gericht op elkaar afstemmen.

In de provinciale rijksvastgoedplannen zijn analyses op provinciaal niveau gemaakt van het aanwezige rijksvastgoed, inclusief gronden, infrastructuur en wateren. Ook is bekeken hoe dat kan bijdragen aan realisatie van nationaal en regionaal omgevingsbeleid. De analyses kwamen tot stand met betrokkenheid van de vastgoedhoudende rijksdiensten, beleidsdepartementen en medeoverheden. Uit de analyses komen per provincie diverse kansrijke ‘beleid-vastgoedcombinaties’ tevoorschijn, waar meer maatschappelijke waarde gecreëerd zou kunnen worden door slimme samenwerking rondom de inzet van rijksvastgoed.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is blij met de stappen die gemaakt worden. Tijdens de conferentie gaf hij aan verder in gesprek te willen over de lange termijn van rijksvastgoed met medeoverheden, om uiteindelijk samen weloverwogen beslissingen te nemen. De provinciale rijksvastgoedplannen bieden hier volgens hem uitstekende mogelijkheden voor.

Lees hier het verslag van de Conferentie Provinciale rijksvastgoedplannen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *