nieuws

Nederlanders willen begripvolle en eerlijke overheid

Nederlanders willen in 2030 een overheid die eerlijk en begripvol is. Ook wensen zij een overheid die snel reageert en hen met kennis van zaken op weg helpt. Dit blijkt uit onderzoek van KANTAR voor de Nationale ombudsman onder 1.500 Nederlanders naar de relatie burger/overheid in 2030. Nederlanders geven hun relatie met de overheid een 6 en typeren deze als noodzakelijk, ingewikkeld en ver weg. Belangrijkste verbeterpunt voor de overheid in de toekomst is ‘versimpelen’: begrijpelijke taal en eenvoudige procedures, liefst via één loket.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: ‘De Nationale ombudsman ziet in de dagelijkse praktijk hoe burger en overheid hun relatie vorm geven. Nederlanders zijn kritisch en geven hun relatie met de overheid nu een kleine voldoende. In 2019 verkennen wij hoe deze relatie zich in de toekomst zal ontwikkelen en wat dat betekent voor ieders rol, dus ook die van de ombudsman. Burgers maken zich bijvoorbeeld zorgen over een overheid die zich steeds verder terug trekt. Ze moeten het zelf oplossen of kunnen terecht bij particuliere organisaties die publieke taken uitvoeren. Maar bij wie moeten zij terecht als zij daar vastlopen? Dit onderzoek laat zien dat burgers niet altijd weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp en dat zij vooral behoefte hebben aan versimpeling van de overheid.’

Denken mensen aan de toekomstige relatie tussen henzelf en de overheid, dan zien ze het liefst een overheid die eerlijk is, begripvol met burgers communiceert en handelt met een menselijke maat. Ook geven ze verbeterpunten voor een betere relatie:

 • Begrijpelijk zijn (eenvoudig taalgebruik, simpele procedures, duidelijk maken waarvoor je bij welke instantie moet zijn)
 • Dienstverlening via één loket ter voorkoming van het kastje-naar-muur-gevoel
 • Minder bureaucreatie én kennis van zaken van medewerkers (gedeelde derde plaats)
 • Burgers serieus nemen
 • Goed luisteren naar (problemen van) burgers
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 1. Begripvolle overheid!
  Een lijvig rapport wat aangeeft dat er nog redelijk veel langs elkaar heen gewerkt wordt. Voorts mis ik de term ‘rechtvaardig handelen’ zijdens de overheid. Graag was ik genodigd bij die 1.500 gegadigden, louter om mijn visie te motiveren; dus niet om uit te halen hoor met grote woorden. Graag wil ik verwijzen naar de brief van de S.G.’s aan informateur mw. Schippers d.d. 28 -3- 2017 / ref. nr. 3931240.
  Noot ik citeer: ‘ De maatschappij vraagt de overheid meer dan vroeger om zich te verantwoorden over zijn handelen, over de gemaakte keuzes en over de rechtmatigheid van de uitvoering. .. Ons streven is een wendbare, innovatieve overheid die middenin de samenleving staat. . . . Een overheid die het bij elkaar brengen van mensen, het delen van kennis en het aanmoedigen van initiatieven als een vanzelfsprekend onderdeel van haar manier van werken ziet. . . Een overheid met een passende dienstverlening voor iedereen, ook als dat vraagt om een extra inspanning. . . En een overheid die ruimte biedt en zich steeds meer ontwikkelt naar een responsieve en participerende overheid . . . Een overheid die burgers en bedrijven ondersteunt bij maatschappelijke initiatieven, onderlinge samenwerking en gezamenlijke leerprocessen, gericht op realisatie van kabinetsdoelen!’

  Sommige brieven/rapportages worden ter kennisname doorgestuurd naar de afdeling van . . ‘einde info!’
  Met vriendelijke groet / namens een ministerie. (punt!).