nieuws

Nieuw kabinet moet meer investeren in digitale overheid

Digitalisering van de overheid vereist meer investeringen in technologie, een sterkere verbinding van beleid en uitvoering, professioneel opdrachtgeverschap, ruimte voor publiek-private samenwerking en ruim baan voor deskundigen en voortrekkers. Daarom is het raadzaam een bewindspersoon te belasten met de regie op de digitale overheid. Dat staat in het rapport Maak Waar van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid.

Ten onrechte vinden politici, bestuurders en ambtenaren digitalisering belangrijk maar niet urgent, aldus de studiegroep, maar digitalisering hoort in de categorie belangrijk én urgent. Omdat digitalisering van de overheid veel kansen biedt voor betere dienstverlening, meer economische groei en een open, transparante overheid; maar ook omdat er grote risico’s ontstaan voor het functioneren van de overheid bij verwaarlozing van vitale digitale infrastructuur.

Digitale dienstverlening behoort tot de kern van het primaire proces van overheidsorganisaties, en moet volgens de studiegroep proactief worden georganiseerd rond de wensen en behoeften van burgers en bedrijven. Dit geldt bijvoorbeeld in de zorg, in de veiligheid en in het sociale domein. De Nederlandse overheid is nog onvoldoende toegerust op de noodzakelijke digitale transformatie van beleidsvorming en dienstverlening. Het rapport doet daarom aanbevelingen om de overheid haar rol in de informatiesamenleving effectief te laten pakken. Zo worden overheden onder meer opgeroepen om zelf de leiding te nemen en beter samen te werken bij de ontwikkeling en beheer van Informatie- en Communicatietechnologie.

De bevindingen van de studiegroep lijken op steun te kunnen rekenen uit het veld. Zo schreven Bits of Freedom, Internet Society Nederland, Kennisland,Netwerk Democratie, Open State Foundation en Waag Society  vorige week een brief waarin ze een nieuw kabinet oproepen een interministerieel digitaal topteam in te stellen zodat overheid, burgers en bedrijven voorbereid zijn op nieuwe technologische ontwikkelingen en waarmee het kabinet een eenduidig, consistent beleid kan uitvoeren dat is gebaseerd op mensenrechten en innovatie. Ook Digicommissaris Bas Eenhoorn steunt de studiegroep. Indien het nieuwe kabinet de aanbevelingen van het rapport van de studiegroep opvolgt en er één bewindspersoon wordt belast met de regie op de digitale overheid, zal hij zijn ontslag aan het nieuwe kabinet aan bieden. Een breed samengestelde ministeriële commissie en het samenbrengen van de verantwoordelijkheden voor de Digitale Overheid onder één bewindspersoon, zoals de studiegroep bepleit, is wat hem betreft een goede stap om sturing en samenhang op nationaal niveau te bestendigen.

Publiek Denken brengt een special uit met als titel: I-samenleving: de burger centraal. Deze verschijnt eind deze week. Meer informatie: asha@publiekdenken.nl.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *