nieuws

Nieuw regionaal-economisch beleid noodzakelijk

Nederland heeft behoefte aan nieuw regionaal economisch beleid waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Beleid dat zich niet alleen richt op het versterken van de economische structuur maar ook op menselijk kapitaal, woon- en leefomgevingsbeleid en op de infrastructuur. Dat stelt het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) in Stedelijke regio’s als motoren van economische groei.

In economische succesvolle regio’s spelen overheden een actieve rol door te investeren in en het faciliteren van groei, aldus het PBL. Het is aan de regionale overheden om een gezamenlijke strategie te formuleren en allianties te sluiten tussen publieke en private partijen en met rijk en provincies. In succesvolle regio’s is het beleid vooral gericht op factoren die van belang zijn voor groei en innovatie en op het creëren van aantrekkelijke plekken om te wonen en te werken.

Economische groei is padafhankelijk: historische structuren en eerdere gebeurtenissen bepalen de loop van latere ontwikkelingen. Het is de uitdaging om de juiste beleidsmix te vinden rond een gemeenschappelijk doel dat aansluit bij de economische structuur en dynamiek van de regio. Regionaal-economische beleid combineert dus huidige positieve punten, maar richt zich ook op de transformatie naar nieuwe activiteiten en technologieën.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. ’t is een oud verhaal, maar het doet het nog steeds goed.
    en dat is niet eens onlogisch.

    maar ook in dit rapport bekruipt mij het angstige gevoel dat de politieke praktijk de maatschappelijke werkelijkheid zal bepalen en dat de lijn die met de Nota Noorden des Lands door minister Lubbers (EZ) werd ingezet onder het kabinet Den Uyl, niet zal worden doorbroken. het liberale adagium dat wat goed is voor de top uiteindelijk ook de basis zal voeden (tricle down) zal het beleid vooral richten op de mogelijkheden van de perifere regio’s om het belang van de Randstad te dienen.