nieuws

Advies aan nieuw kabinet: ga leegstand, vergrijzing en krimp tegen

Het volgende kabinet moet in samenwerking met ondernemers, lagere overheden en andere stakeholders krachtig inzetten op bruisende, vitale steden en dorpen, vinden VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Dat is harde noodzaak, nu steeds meer winkels en kantoren leegstaan, regio’s vergrijzen en krimpen, terwijl de grootste steden juist economische magneten zijn geworden. De situatie vraagt om meer nationale regie om de nodige investeringen en samenwerking te faciliteren. De ondernemingsorganisaties stellen voor om in het volgende kabinet daarvoor één bewindspersoon verantwoordelijk te maken.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland bereiden een advies voor aan het volgende kabinet om de dreigende tweedeling tegen te gaan. Betere samenwerking tussen rijk, gemeenten en provincies is de eerste vereiste, vinden zij. Dat kan bijvoorbeeld via bestuurlijke afspraken, zoals het verbindend verklaren van regionale samenwerking, de aanwijzing van centrumgemeenten, een sterkere positie van provincies en een duidelijke, overkoepelende landelijke visie. Er is meer landelijke regie nodig, bijvoorbeeld om te voorkomen dat gemeenten onderling met elkaar concurreren in plaats van samenwerken.

De ondernemingsorganisaties vinden dat in het volgende kabinet hiervoor één bewindspersoon verantwoordelijk zou moeten zijn. Nationale regie is ook nodig om samenwerking en investeringen te faciliteren, bijvoorbeeld om kansloze winkels te verplaatsen en leegstaande winkelpanden om te bouwen naar zorg- of woonfuncties. Dit soort transformaties komt nu te langzaam van de grond, mede vanwege de hoge ontwikkelingskosten en de lange terugverdientijd. Gemeenten hebben meer belang bij nieuwbouw, omdat de verkoop van grond hen juist geld oplevert. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland pleiten daarom voor een transformatiefonds van het rijk, dat kan zorgen voor de nodige cofinanciering van investeringen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *