nieuws

Ontwerpprijsvraag voor het platteland

Gisteren  is de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen uitgeschreven. In het kader van deze prijsvraag roepen Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman ontwerpers en grondeigenaren in Brabant, Overijssel en Gelderland op om samen vernieuwende ideeën uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, aldus de organisatoren. Deze vragen om voorbereiding en actie. Er liggen grote kansen, maar ook stevige uitdagingen: klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan.  

Brood en Spelen biedt grondeigenaren de kans echt iets bij te dragen aan de toekomst. Hun bedrijf of leefomgeving, maar ook breder: nieuwe kansen scheppen voor mens en milieu. De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. In deze ronde geven teams van grondeigenaren, ontwerpers en andere innovatieve denkers hun visie op de toekomst van het platteland, vertaald in een projectvoorstel voor een concrete locatie. Uit alle inzendingen kiest de jury zestien teams, acht in Brabant en acht in Gelderland en Overijssel. De geselecteerde teams krijgen ieder een bedrag van 25.000 euro om hun plan in de tweede ronde uit te werken. Vervolgens staat een keur aan deskundigen klaar om deze teams te ondersteunen, zoals experts van de Universiteit Wageningen, Kadaster, waterschappen, provincies en diverse gemeenten.

Meer informatie over de prijsvraag Brood en Spelen is beschikbaar op de website www.prijsvraagbroodenspelen.nl  Deze website biedt ook de mogelijkheid om in contact te komen met anderen belangstellenden en om zo teamleden te vinden. Daarnaast worden er meerdere regionale speeddate-bijeenkomsten georganiseerd. Op 1 maart wordt het reglement voor de prijsvraag op deze website gepubliceerd en de leden van jury bekend gemaakt.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *