nieuws

Open Raadsinformatie beschikbaar via app WaarOverheid

Meer dan honderd gemeenten doen inmiddels mee aan Open Raadsinformatie. Dit is het project waarmee gemeenten alle documenten van de gemeenteraad – besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken – eenvoudig en collectief toegankelijk maken. De eerste app die hier gebruik van maakt, WaarOverheid, is op 22 februari gelanceerd.

Inwoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren, journalisten, wetenschappers en alle andere geïnteresseerden kunnen met Open Raadsinfo laagdrempelig nagaan wat er in gemeenten speelt rond een bepaald thema. Landelijk, regionaal, per gemeente of zelfs per wijk. Dit project is in 2015 gestart door vijf gemeenten: Heerde, Oude IJsselstreek, Den Helder, Utrecht en Amstelveen. Het is gefaciliteerd door VNG Realisatie en uitgevoerd met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel is het versterken van de lokale democratie.

De raadsinformatie was al openbaar, maar uitsluitend per gemeente beschikbaar en vaak niet eenvoudig te vinden of te hergebruiken. Van 102 gemeenten – waaronder Amsterdam en Utrecht, maar ook kleinere gemeenten als Binnenmaas en Dongen – zijn alle raadsstukken nu te vinden op de website van Open Raadsinformatie.

Deze documenten zijn beschikbaar als open data: gestandaardiseerd en herbruikbaar. Zo kunnen app-bouwers, websites, media en andere partijen de informatie snel en makkelijk gebruiken en publiceren.

Om de mogelijkheden van de open raadsinformatie te verkennen, organiseerde VNG Realisatie in 2017 een wedstrijd om de beste app te ontwikkelen: de App Challenge Open Raadsinformatie. De eerste prijs ging naar de webapp WaarOverheid van ontwikkelaar Qollap, die raadsinformatie op basis van slimme algoritmen op de landkaart plaatst. Zo kunnen inwoners zien wat er speelt in hun buurt – of in een heel andere buurt. Met het prijzengeld werd de app de afgelopen tijd verder ontwikkeld. Op 22 februari – in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart – zal WaarOverheid gelanceerd worden en voor iedereen te gebruiken zijn. Alles over de app WaarOverheid vind je op waaroverheid.nl

Open Raadsinformatie is een onderdeel van de Digitale Agenda 2020 van de VNG en het Actieplan Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Open State Foundation is mede-actiehouder vanuit het Actieplan Open Overheid en aanjager van het project Open Raadsinformatie en heeft samen met Argu de technische werkzaamheden rondom de opschaling uitgevoerd.

Meer informatie
Algemene informatie over het project kunt te vinden op: https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/pilots-open-raadsinformatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Tom Kunzler van VNG Realisatie via Tom.Kunzler@vng.nl

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *