nieuws

Overheden investeren 600 miljoen euro in klimaatadaptatie

Alle lagen van de Nederlandse overheid gaan fors investeren in het weerbaarder maken van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering oftewel klimaatadaptatie. Vandaag tekende minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor samen met gemeenten, waterschappen en provincies het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Hiermee wordt de komende jaren zo’n €600 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in klimaatadaptatie.

Om overlast van extreme buien op te vangen wordt in stedelijke gebieden meer groen geplant in plaats van bestrating en worden voorzieningen ontwikkeld om water te bergen. Op zowel het platteland als in de steden komen ook meer waterbergingen waaruit geput kan worden in lange periodes van droogte. Dit gebufferde water kan worden ingezet als het lange tijd niet regent.

Investeringen
Met de ondertekening van het akkoord zeggen zowel het Rijk enerzijds als de provincies, waterschappen en gemeenten anderzijds toe de komende jaren elk €300 miljoen euro vrij te maken voor klimaatadaptatie. Op basis van stresstesten komt er in 2020 in regioplannen te staan hoe en met welke projecten deze impuls van €600 miljoen het meest effectief kan worden ingezet. Eerder onderzoek van Deltares toonde aan dat als er geen maatregelen genomen worden, de schade door extreme regenval en langdurige droogte in steden tot 2050 kan oplopen naar circa €71 miljard.

Aan-de-slag-akkoord
‘Dit is echt een aan-de-slag-akkoord,’ stelt minister Van Nieuwenhuizen. Het is volgens haar van belang dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. ‘Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten weer liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.’

Internationale inzet
Naast de extra impuls voor klimaatadaptatie in Nederland heeft de minister ook het initiatief genomen voor de internationale Global Commission on Adaptation die vorige maand van start ging. Volgend jaar komen de voorzitters Ban Ki-Moon (voormalig SG Verenigde Naties), Bill Gates en Kristalina Georgieva (CEO Wereldbank) tijdens de VN Klimaattop in New York met een actieprogramma om kwetsbare gebieden in de wereld weerbaarder te maken. In 2020 is Nederland gastland voor de internationale Climate Adaptation Action Summit.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Mooi dat er geïnvesteerd wordt in klimaatadaptatie. Maar laten we het niet overdrijven en het beperken tot wat echt nodig is om deze ‘zondvloed’ te overleven. En veel meer van de aandacht, denk- en daadkracht en geld vrijmaken voor klimaatpreventie. De transitie naar fossielvrij is voor de langere termijn toch veel belangrijker?