nieuws

Proeftuinen Het verschil maken

Onlangs is het online magazine Het verschil maken verschenen. In dit magazine vertellen zes regio’s hoe zij in de afgelopen maanden als proeftuinen de aanbevelingen van Maak verschil hebben toegepast. Maak verschil; krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven is een rapport waarin de Studiegroep Openbaar Bestuur oproept om de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur beter aan te laten sluiten op de economische ontwikkelingen in ons land. Bijvoorbeeld door in regionale coalities aanpakken te organiseren voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verbeteren van het vestigingsklimaat, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de verduurzaming van de woningvoorraad.

In alle betrokken proeftuinen is de oriëntatie op wat de regionale opgaven en uitdagingen zijn, toegenomen. Tegelijkertijd is de regionale samenwerking om die opgaven aan te pakken versterkt, versneld en verbreed.  Het inzicht is ontstaan dat voor het bereiken van belangrijke nationale doelstellingen een regionale oriëntatie en aanpak wezenlijk is: de regio als een plek waar bestuurlijke en maatschappelijke partners bijeenkomen om complexe uitdagingen het hoofd te bieden.

Het verschil maken is een gezamenlijk initiatief van gemeenten, provincies en rijk. Voor meer informatie, klik hier.

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *