nieuws

Publiek Denken 14 verschenen

Vandaag is de veertiende editie van Publiek Denken verschenen. Met onder andere het meest recente onderzoek van de Nationale ombudsman naar de kwaliteit van schuldhulpverlening door gemeenten, een interview met drie deskundigen over het nut en de noodzaak van publiek-private samenwerking en trendwatcher Maurits Kreijveld over de overheid als een platform. Verder vertelt Kennisprogramma DuurzaamDoor over burgerparticipatie en de Omgevingswet en kondigt de gemeente ‘s-Hertogenbosch de Den Bosch Data Week aan.

Het thema van dit nummer is maatschappelijk vastgoed. Aan bod komen onder andere:

  • BAROMETER MAATSCHAPPELIJK VASTGOED De Nederlandse gemeenten blijken tegenwoordig veel professioneler met hun vastgoed om te gaan dan vroeger, blijkt uit de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2018. Het is tijd om een stap verder te gaan, aldus initiatiefnemer Jan Veuger, lector (maatschappelijk) vastgoed van de Hanzehogeschool Groningen: een integrale aanpak op politiek-bestuurlijk niveau.
  • MAATSCHAPPELIJK EN FINANCIEEL RENDEMENT We moeten slimmer met ons vastgoed omgaan en het maatschappelijk én financieel rendement centraal stellen. Dat stelt directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk Annet Bertram. Bij maatschappelijk rendement gaat het onder andere over het vlottrekken van de woningbouw en stimulering van de werkgelegenheid.
  • VERDUURZAMING VASTGOED SAMEN OPPAKKEN Volgens directeur Bouwen en Energie van het ministerie van BZK Ferdi Licher en de Groninger wethouder Roeland van der Schaaf moet de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed door meerdere overheden worden opgepakt. Voor kleinere gemeenten is het moeilijk alleen een visie te ontwikkelen.
  • ONTZORGEN BNG Bank is de grootste financier van maatschappelijk vastgoed. Eigenaren en beheerders van dat vastgoed staan voor de immense taak om het de komende jaren te verduurzamen. De bank helpt ze daarbij met kennis en expertise, zoals met de online te raadplegen Maatschappelijk Vastgoed Scan.
  • VERDUURZAMING BINNEN HET BUDGET Zijn de grote investeringen die nodig zijn voor het verduurzamen van publiek vastgoed alleen op te brengen als je als gemeente zeer goed bij kas bent? Welnee, zeggen ze bij Fakton. Zoek samenwerking met andere opdrachtgevers en marktpartijen. Hebt u interesse in een van deze onderwerpen en wilt u verder lezen? Vraag dan een proefabonnement aan.
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *