nieuws

Randstad en Brainport Eindhoven slaan handen ineen

De randstad en Brainport Eindhoven gaan hun krachten bundelen. Door zich als één stedelijk netwerk te positioneren, willen ze hun internationale concurrentiekracht vergroten. Met overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners gaan daarom meerdere bestuurlijke aanjagers plannen uitwerken op gebieden als bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en aantrekken van toptalent. Dat is vandaag besloten in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS), onder leiding van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wethouder Van der Burg van Amsterdam.  

Door toplocaties als campussen, gemengde zakencentra, productielandschappen en aantrekkelijke woon-werkgebieden beter met elkaar te verbinden wil Nederland buitenlandse investeringen en talent aan trekken. Aan de hand van het Uitvoeringsprogramma REOS worden daarvoor de komende tijd ideeën ontwikkeld. Zo gaan onder andere de wethouder van Eindhoven Staf Depla en de burgemeester van Almere Franc Weerwind als ambassadeurs zich inzetten voor een betere digitale verbinding in de steden, kijken de wethouders van Utrecht en Eindhoven Paulus Jansen en Wilbert Seuren naar het ontwikkelen en transformeren van voormalige haven- en industriegebieden tot aantrekkelijke woon- en werkgebieden, gaat de gedeputeerde van Utrecht Pim van den Berg de toplocaties internationaal aanprijzen en komen de wethouders van Rotterdam en Den Haag Pex Langenberg en Saskia Bruines met een top 5 van kansen en problemen op het gebied van bereikbaarheid binnen en tussen de genoemde regio’s die opgepakt moeten worden voor het versterken van het vestigingsklimaat.

Het Uitvoeringsprogramma REOS wordt uitgevoerd door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht, de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, de Economic Board Zuid-Holland, Economic Board Utrecht, Brainport Eindhoven en Amsterdam Economic Board, en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programma moet als voorbeeld dienen voor nieuwe vormen van samenwerking tussen Rijk en regio’s, waarbij ook andere partners kunnen aansluiten die de REOS-ambitie ondersteune

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *