nieuws

Rathenau publiceert rapport Griffiers en Digitalisering

Digitalisering zorgt in veel beroepsgroepen voor ingrijpende veranderingen. Dat geldt ook voor griffiers, met hun spilfunctie tussen gemeenteraden en Provinciale Staten enerzijds, en bestuurders, ambtenaren en inwoners anderzijds.  Op verzoek van de Vereniging van Griffiers (VvG) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht het Rathenau Instituut in kaart hoe digitalisering het dagelijks werk van griffiers verandert. De resultaten zijn gebundeld in het rapport Griffiers en Digitalisering.

In het onderzoek kwamen drie belangrijke uitdagingen voor de lokale democratie naar voren. De eerste uitdaging ligt in het efficiënt omgaan met de overvloed aan potentieel relevante informatie die mede het gevolg is van digitalisering. De toenemende stroom aan informatie maakt het voor raadsleden moeilijker om te sturen op hoofdlijnen. De tweede uitdaging voor raadsleden is om eigen prioriteiten in de raad te agenderen. Nu besteden veel raadsleden vooral aandacht aan hun controlerende rol en volgen ze daarin de agenda van het college.

De derde uitdaging zit in de vertegenwoordigende taak van raadsleden: het onderhouden van contacten met de samenleving. Voor veel burgers staat het lokale bestuur vaak op afstand, is het moeilijk te volgen wat er precies gebeurt en kennen ze de volksvertegenwoordigers niet. Door burgers directer te laten meepraten, kan de band met de samenleving worden verstevigd. Griffiers kunnen hierin een rol spelen door digitale diensten en media goed in te zetten.

Griffiers en Digitalisering biedt hiervoor een ontwikkelperspectief. Om grote informatiestromen te kanaliseren, moet er bijvoorbeeld een raadsinformatiesysteem met een goede zoekfunctie beschikbaar zijn. Voor een transparante verbinding met inwoners kunnen aantrekkelijke websites, handig gebruik van sociale media en livestreaming van vergaderingen worden ingezet. Verder geeft het rapport  voorbeelden van digitale middelen om meer informatie te halen van buiten de eigen ambtelijke organisatie, om een opener raadsagenda vast te stellen, of om burgers een actievere rol te geven.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *